En aquesta guia completa repassem els punts més destacats de la neteja i la desinfecció a l’hora de combatre la Covid-19.

 

 

Durant les darreres setmanes hem recopilat diverses pautes de neteja i desinfecció per fer front a la Covid-19. Pots consultar-les en el nostre apartat de notícies Covid-19.

Aquesta guia té com a objectiu recollir aquestes pautes en un sol document perquè servixi com a orientació general en el marc de la neteja i la desinfecció en temps de Covid-19.

A continuació, repassem quins són els punts més importants de la higiene per fer front a la Covid-19, sent conscients de que, d’altra banda, cada sector presentarà unes necessitats molt concretes.

 

 

Sobre la Covid-19

 

 

Per començar, és important entendre com actuen els detergents i desinfectants davant del virus SARS-CoV-2, el principal responsable de la Covid-19.

Aquest coronavirus està envoltat per una capa externa de lípids que, afortunadament i a diferència d’altres virus, és vulnerable a la majoria de productes desinfectants.

Per això, podem afirmar que la neteja i la desinfecció són dues accions vàlides i necessàries per prevenir i frenar el contagi per Covid-19.

 

 

Sobre la neteja

 

 

En diferents moments, hem parlat sobre el motiu pel qual és tan important netejar abans de desinfectar i hem esmentat també els efectes de no fer-ho.

Es considera neteja el fet d’aplicar aigua i sabó sobre una superfície amb l’objectiu d’eliminar les restes de brutícia o de matèria orgànica.

Aquesta acció, alhora, redueix la concentració de microorganismes patògens sobre les superfícies, però no els elimina.

Per què és essencial netejar abans de desinfectar?

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-covid19-neteja
Bàsicament perquè la presència de matèria orgànica inactiva alguns productes desinfectants, sent el seu efecte nul.

Què hem de tenir en compte respecte a la neteja per fer front a la Covid-19? Els productes emprats seran els habituals.

No obstant això, és important aplicar les solucions mitjançant força o acció mecànica, com és el cas de fregar o fer servir un raspall, per assegurar que arrosseguem el major número de microorganismes possible de les superfícies.

 

 

Sobre la desinfecció

 

 

Una vegada les superfícies queden lliures de matèria orgànica o altres residus, procedirem amb la desinfecció amb l’objectiu d’eliminar microorganismes patògens, com és el cas del SARS-CoV-2.

Per acabar amb el virus causant de la Covid-19 es recomana emprar productes desinfectants en base a clor o alcohol.

Igual que ocorre amb la neteja, la desinfecció també està condicionada pel mètode d’aplicació i, a més, per la concentració o dilució i pel temps d’actuació.

Aquests dos últims paràmetres es definiran en base a les recomanacions del fabricant. Tot i així, per eliminar el SARS-CoV-2 de les superfícies, la OMS determina que és necessari, com a mínim, deixar actuar el producte durant un minut.

Aprofitem, també, per recordar els efectes d’una dilució incorrecta dels productes químics, entre els que destaquen afectacions sobre les superfícies tractades o en la salut de les persones.

No es recomana l’ús d’aerosols o productes químics en forma d’esprai, ja que impulsa i escampa els microorganismes cap a altres superfícies.

Sobre la formació del personal

Perquè la neteja i la desinfecció siguin eficaces enfront de la Covid-19 no només és necessari disposar dels millors productes, sinó que també entren en joc les capacitats del personal encarregat de la seva aplicació.

Els treballadors responsables de la higiene han d’estar preparats per a l’elaboració de solucions de neteja, l’ús dels diferents equips i tenir coneixement de les precaucions necessàries. Aquest punt és especialment important en els àmbits relacionats amb la salut.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-covid19-formacio
A més, s’haura de dotar al personal de neteja amb els Equips de Protecció Individual (EPIs) necessaris, entre els que destaquen guants gruixuts, mascaretes, ulleres de protecció, bates i sabates tancades, principalment.

D’altra banda, és especialment útil col·locar elements gràfics a les instal·lacions per recordar els procediments a seguir. En el nostre apartat d’infografies trobareu cartelleria per fer-la servir als vostres negocis.

 

 

Sobre les tècniques de neteja i desinfecció

 

 

Igual que faríem en altres circumstàncies, sempre netejarem de més a menys net i de dalt cap a baix.

Cada vegada que s’iniciïn les tasques de neteja els draps hauran d’estar en perfectes condicions d’higiene, arribant a ser recomanable, en el cas dels hospitals o espais amb casos confirmats de Covid-19, fer servir un drap nou per a cada pacient.

Per aquest motiu i amb la finalitat de reduir el risc de contaminació encreuada, a Papelmatic recomanem apostar pels draps d’un sol ús.

En el cas del material reutilitzable, es netejarà i desinfectarà amb major freqüència i emprant la metodologia recomanada.

Altra tècnica especialment útil per combatre la Covid-19 i els problemes de contaminació encreuada en general és la de codificar la neteja per colors. En aquest article repassem els avantatges.

Per acabar, és altament recomanable descartar les solucions de neteja i desinfecció després de cada ús, ja que es poden haver contaminat.

Precisament per aquest motiu es recomana preparar les solucions diàriament.

 

 

Sobre la preparació de les solucions

 

A l’hora de preparar les solucions de neteja i desinfecció hem de considerar igualment l’ús d’Equips de Protecció Individual per minimitzar els riscos d’exposició química.

Així, per a l’hipoclorit de sodi, que s’ha convertit en una de les solucions que més es fan servir per combatre la Covid-19, emprarem una dilució del 0,1%.

No obstant això, per a aquelles superfícies que contenen quantitats considerables de restes biològiques com, per exemple, sang o altres líquids corporals, la dilució s’incrementarà fins al 0,5%.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-covid19-dilucio
En el cas de les solucions en base alcohòlica, es recomana una concentració d’etanol d’entre el 70 i el 90% per eliminar el SARS-CoV-2 de les superfícies.

És molt important ser conscients de que els gels hidroalcohòlics o altres solucions per a la desinfecció de les mans no són adequats per a la desinfecció de les superfícies, ja que contenen agents hidratants que poden fer que els microorganismes es quedin adherits.

Pel que fa a la conservació d’aquests productes, malgrat que es recomana preparar les solucions diàriament, tant aquestes com els productes purs s’han d’emmagatzemar en un lloc allunyat de la llum solar i amb prou ventilació.

 

 

Sobre la neteja de contacte

 

 

En articles anteriors parlàvem sobre el perill que suposava fer servir la tècnica de fumigació per acabar amb la Covid-19.

Aquesta tècnica no només posa en perill la salut de les persones, sinó que ha estat qualificada com a ineficaç per part de la Organització Mundial de la Salut quan s’empra per eliminar el SARS-CoV-2.

Per què? Per dos motius. El primer és que, com comentàvem a l’inici d’aquest article, quan no netegem abans de desinfectar, correm el risc de que les restes de matèria orgànica que hi pugui haver sobre les superfícies inactivin l’acció dels productes desinfectants.

El que passa és que el fet de fumigar directament sense haver netejat prèviament s’ha convertit en una pràctica habitual. O, com ocorre en els espais exteriors, resulta impossible aconseguir una neteja total abans de desinfectar.

La segona raó és que aquesta tècnica obvia l’acció mecànica durant la neteja, la qual ajuda a arrossegar milers de microorganismes.

 

 

Quines són les superfícies amb major contacte?

La Covid-19 ha desencadenat en un canvi dels hàbits en el terreny del contacte físic. I és que, cada vegada tenim més present la contaminació encreuada.

Per això, a més d’augmentar la freqüència de la higiene de mans amb la finalitat de frenar possibles contagis, pararem especial atenció a les superfícies de major contacte a l’hora de netejar i desinfectar.

Aquestes són els poms de les portes, els interruptors, les baranes, les pantalles o perifèrics de dispositius electrònics i un llarg etcètera.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-covid19-contacte
Les superfícies de major contacte variaran, a més, en funció del sector en el que es desenvolupi l’activitat.

En aquest article pots consultar la freqüència de neteja i desinfecció de les superfícies amb major contacte als hospitals.

Si necessites assessorament sobre la neteja i la desinfecció per fer front a la Covid-19 al teu negoci, contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.