Una incorrecta dosificació en la neteja deriva en sobrecostos inesperats, uns pitjors resultats d’higiene i riscos per als treballadors. 

 

En articles anteriors presentàvem els químics de neteja ecològics Baula, que es caracteritzen pel seu format monodosi que ajuda a evitar problemes de sobredosificació. 

Diversos estudis sobre el consum dels químics de neteja ecològics Baula versus altres químics de neteja convencionals han revelat els inconvenients d’una incorrecta dosificació en la neteja. 

 

Resultats ineficients 

 

El fet d’utilitzar més quantitat de producte no es tradueix en una millor neteja. Al contrari. 

En el cas dels productes desinfectants, per exemple, podem provocar resistències als gèrmens i convertir-los en immunes davant aquests productes. 

Per això, és important utilitzar els productes més potents només quan sigui estrictament necessari. 

El mateix ocorre amb les quantitats. Si la quantitat de brutícia a eliminar no és suficient voluminosa o dificultosa, començarem aplicant una solució poc concentrada, deixant les més concentrades per a les restes de brutícia més abundants o difícils d’eliminar. 

Eixugat lent 

 

Una sobredosificació durant la neteja alenteix l’eixugat de les superfícies. El fregat de terres és un clar exemple d’això. 

Sovint, freguem amb abundant líquid, sense escórrer el pal de fregar correctament. 

Això fa que l’eixugat del terra sigui més lent i dificulta, alhora, la feina del personal de neteja. 

Per no parlar dels perills potencials que representa mantenir una superfície humida durant llarg temps. Un exemple d’això seria la proliferació de gèrmens. 

A més, en espais molt transitats correm el risc de no deixar temps suficient a l’eixugat, invalidant així la neteja. 

 

Desgast dels estris de neteja 

La sobredosificació en la neteja, sobretot aquella provocada per l’abús de productes químics sense diluir, deriva en un desgast dels estris de neteja. 

Les mopes, pals de fregar i draps que s’impregnen en solucions de neteja agressives i poc diluïdes tenen una vida més curta que aquells que s’empren amb solucions correctament dosificades. 

Entre els efectes que pateixen els estris de neteja davant la sobredosificació de químics destaca el desgast de les fibres i una major probabilitat de trencament. 

Sobrecostos inesperats 

 

Quan presentàvem els químics ecològics Baula destacàvem que el seu format monodosi resultava especialment útil per exercir un major control sobre els costos. 

En el cas dels químics de neteja que es presenten en garrafes o bidons, correm el risc d’aplicar més producte del compte o diluir-ho de manera incorrecta. 

En altres paraules, és més difícil exercir un control i calcular quant ens durarà una garrafa de detergent. 

Amb els químics ecològics Baula sabem exactament els metres de superfície que podem netejar amb una pastilla. 

A més, només cal diluir la tauleta en aigua, evitant haver de calcular quina quantitat de producte necessitem. 

 

Rastres després de la neteja 

Una incorrecta dosificació en la neteja també pot derivar en la presència de vels, que transmeten sensació de brutícia. 

Per evitar rastres després de la neteja hem d’evitar les sobredosificacions provocades per l’abús dels químics i la seva escassa dilució en aigua i per l’aplicació d’una solució poc escorreguda sobre la superfície. 

Cal dir, a més, que alguns components dels productes químics de neteja fan que quedin vels independentment de la dosificació. 

Riscos per a la salut 

 

El personal de neteja es troba constantment exposat als productes químics. 

En aquelles situacions en les que no és possible utilitzar productes de neteja ecològics o amb baixos nivells de toxicitat, la dosificació juga un paper fonamental. 

Tot i així, existeixen situacions en les que és estrictament necessari aplicar el producte pur. 

En aquests casos, dotarem al personal d’equips de protecció com, per exemple, mascaretes que eviten riscos associats a inhalacions. 

En aquest article et mostrem com evitar riscos laborals durant els processos de neteja. 

 

Si vols més informació sobre els químics de neteja ecològics Baula o vols que t’assessorem per evitar riscos de sobredosificació, contacta amb nosaltres.