La Covid-19 ha obligat a intensificar la neteja i la desinfecció en tots els àmbits. En aquest article veiem com ha afectat als hospitals.

 

 

En un dels darrers documents publicats per l’Organització Mundial de la Salut s’especifica la freqüència de neteja i desinfecció recomanades per a algunes àrees dels hospitals amb casos sospitosos o confirmats de Covid-19.

A Papelmatic repassem aquestes àrees i les seves característiques i plantegem la freqüència de neteja recomanada per a cadascuna.

 

 

Àrea de triatge i monitoreig

 

 

Aquestes àrees d’urgència reben a tot tipus de pacients que poden ser positius o no en Covid-19.

Davant la incertesa inicial, la neteja i desinfecció resulten dues eines clau per frenar possibles contagis. Per això, pararem especial atenció a les superfícies més manipulades i als terres.

Pel que fa a la freqüència de la neteja i desinfecció, aquesta s’ha de dur a terme dues vegades al dia.

 

 

Habitacions de planta

Les habitacions de planta contenen un o diversos pacients que ja han estat hospitalitzats. En el cas de les habitacions grupals, el risc és òbviament major i, per tant, pararem especial atenció als elements comuns, a més de les superfícies de major contacte.

A l’hora de neteja els llits o l’entorn més proper a cada pacient, es recomana canviar el drap de neteja per a cada pacient.

La neteja i desinfecció es duran a terme, com a mínim, dues vegades al dia i, preferiblement, tres per a aquelles superfícies amb major contacte.

papelmatic-higiene-professional-neteja-als-hospitals-covid19-habitacions

Habitacions buides en el procés d’altes i ingressos

 

 

Cada vegada que es dona d’alta a un pacient és estrictament necessari netejar i desinfectar l’habitació i el seu entorn abans d’ingressar-ne a un altre per evitar infeccions nosocomials.

En aquest cas posarem el focus en tot tipus de superfícies independentment del contacte que tingui el pacient amb elles (cortines, baranes, llençols, terra, etc.) netejant sempre de menys a més utilitzades.

La neteja i desinfecció es duran a terme sempre després d’haver donat l’alta a un pacient i abans d’ingressar al següent.

 

 

Habitacions d’atenció ambulatòria

Les habitacions d’atenció ambulatòria compten amb una alta rotació de pacients amb diferents simptomatologies en poc temps.

Precisament per aquest motiu, la neteja i desinfecció han de ser profundes i freqüents.

Així, les superfícies amb major contacte es desinfectaran després d’atendre a cada pacient o quan el traspassem a altra àrea; mentre que la resta de superfícies es netejarà a fons, almenys, una vegada al dia.

papelmatic-higiene-professional-neteja-als-hospitals-covid-habitacions-planta

Banys de pacients i banys comuns

 

 

Una de les principals normes a l’hora de fer servir el bany als hospitals és evitar que professionals i pacients comparteixin el mateix lavabo.

Per a la seva neteja i desinfecció considerarem les superfícies de major contacte, inclosos els poms de les portes, els interruptors, les aixetes, les piques per rentar-se les mans, després els inodors i, per acabar, el terra.

Respecte a la freqüència, per als banys privats de pacients, aquesta serà de, com a mínim, dues vegades al dia; mentre que als banys compartits s’haurà de netejar i desinfectar, almenys, tres vegades al dia.

 

 

Passadissos i altres zones comuns

En aquests espais convergeixen moltes persones amb diferents necessitats sanitàries durant el dia.

Per això, la neteja i la desinfecció han de contemplar les superfícies de major contacte, entre les que s’inclouen les baranes i altre equipament, a més del terra.

Pel que fa a la freqüència, es netejaran i desinfectaran els passadissos, almenys, dues vegades al dia.

papelmatic-higiene-professional-als-hospitals-covid19-passadissos
A Papelmatic hem incorporat nous productes al nostre catàleg per combatre la Covid-19 als entorns professionals. Si necessites assessorament, pots contactar-nos a través del nostre formulari de contacte.