Els Equips de Protecció Individual o EPIs actuen com a doble barrera per protegir als treballadors i garantir la seguretat en els processos professionals.

 

Sectors com, per exemple, el sanitari o l’alimentari, entre d’altres, requereixen barreres higièniques per evitar la transmissió de microorganismes entre persones, cap a l’espai o producte. Això també és conegut amb el nom de contaminació encreuada o infeccions nosocomials.

Aquestes barreres són anomenades Equips de Protecció Individual (EPIs) o Equips de Protecció Personal (EPPs) i serveixen, principalment, per garantir la seguretat als processos professionals i per procurar la salut dels professionals.

A continuació, veurem quins tipus d’Equips de Protecció Individual existeixen, centrant-nos únicament en aquells de caràcter higiènic.

 

Guants per frenar la transmissió de microorganismes

Com qualsevol altre EPI, els guants actuen com a doble barrera entre el treballador i l’objecte o subjecte, amb l’afegit de que protegeixen una part del cos especialment important a l’hora d’evitar problemes de contaminació encreuada: les mans.

Guants n’existeixen de nitril, làtex, vinil, polietilè, amb pols o sense pols i tots ells amb diferents mides i colors.

En aquesta infografia t’expliquem les diferències entre cadascun d’ells i destaquem quin és apte per a cada ús concret.

En el cas dels guants, com que són un dels EPIs que més es contaminen, ja que estan exposats constantment, es recomana substituir-los sovint i combinar-los amb el rentat de les mans.

Maniguets per protegir els braços

Els maniguets actuen més aviat com a barrera higiènica i no tant com per preservar la salut del treballador.

És força habitual trobar aquests Equips de Protecció Individual a la indústria alimentària. Acostumen a col·locar-se sobre les bates o uniformes, pel que funcionen com a un plus de protecció.

La seva principal missió és evitar que es taqui l’uniforme. De manera que, si els maniguets “esmorteeixen” les taques, podem substituir-los sense necessitat de canviar l’uniforme.

Normalment, estan fabricats a partir de plàstic polietilè, pel que posseeixen també poder impermeable enfront a les restes líquides.

Gorros per a diferents sectors

Els gorros s’utilitzen, principalment, per evitar que els cabells del cap caiguin sobre les superfícies en les que s’està treballant.

Igual que ocorre amb els maniguets, els gorros actuen més com una barrera única per garantir la higiene als espais i no tant com a protecció per al treballador.

En funció del tipus de sector en que s’utilitzin canvien de forma o de material, podent ser aquest Equip de Protecció Individual de polietilè, tèxtil, teixit no teixit, etc.

Un factor molt important a l’hora d’escollir gorro és que aquest sigui transpirable.

Mascaretes, una doble barrera de protecció

Després de les mans, la boca és la segona part del cos a través de la qual intercanviem més microorganismes, sobretot, aquells que es transmeten per via aèria.

És per això que, en aquest cas, les mascaretes tenen una doble funció: evitar que el treballador “contamini” l’ambient i evitar que ell mateix adquireixi microorganismes presents en aquest ambient.

Les mascaretes poden estar fabricades amb diferents capes i estar composades de diferents materials com, per exemple, paper, plàstic polipropilè, teixit no teixit, etc.

A més, també existeixen les de tipus cobrebarbetes, que tenen la mateixa funció que els gorros i són utilitzades, sobretot, a la indústria alimentària.

Diferents proteccions per al cos

Dins del grup de protecció corporal podem trobar davantals, bates, granotes, kits de visitants, etc.

La funció d’aquests Equips de Protecció Individual variarà molt segons el sector en el que s’utilitzin, però si hi ha alguna cosa que tots ells tenen en comú és que sempre es col·loquen a sobre de la roba.

Per exemple, a la indústria alimentària són força usuals els davantals de plàstic, que també actuen com a barrera impermeable, mentre que en sanitat es recorre més a les bates de teixit no teixit.

Els Equips per a la protecció corporal poden estar fabricats en plàstic, tèxtil, teixit no teixit, etc.

Cobresabates per evitar contaminar les superfícies

La principal funció dels cobresabates és mantenir els entorns el més nets possible i evitar “entrar” a les zones de risc elements externs que queden adherits a les sabates.

Són Equips de Protecció Individual força comuns a les sales blanques d’indústries, en quiròfans o a la indústria alimentària.

S’acostumen a fabricar en plàstic polietilè o teixit no teixit i segons la seva naturalesa, com la de la majoria dels Equips de Protecció Individual exposats en aquest article és clarament d’un sol ús.

A més, existeixen dispensadors automàtics de cobresabates per col·locar-los de manera més higiènica.

Recorda substituir els Equips de Protecció Individual sempre que existeixi risc de contaminació com, per exemple, quan canviem de zona de treball o producte o sempre que es sospiti que l’EPI està contaminat.