La neteja codificada per colors fa la higiene més eficaç, segura i evita els riscos que es produeixi contaminació encreuada. 

 

L’existència d’estris de neteja disponible en diferents colors va més enllà del que és estrictament estètic. 

Sovint, aquesta característica suposa una disminució del risc i, per consegüent una major eficàcia durant la neteja. 

Com? Implementant una codificació de la neteja per colors diferenciada per zones o per tipus de residu. 

 

En què consisteix la neteja codificada per colors? 

La codificació de la neteja per colors consisteix en identificar i diferenciar els perills potencials de cada àrea de treball per així assignar un equip d’estris de neteja a cadascuna. 

En aquest cas, els colors ajuden a diferenciar cada àrea i evitar confusions com, per exemple, emprar els estris amb els que s’ha netejat la zona A amb la zona B. 

En articles anteriors, explicàvem que el material emprat per a la neteja pot ser una font de contaminació. 

Quines són els avantatges d’una neteja codificada per colors? 

 

  • Minimització de riscos. Quan es separen les àrees de treball per colors es minimitza el risc de contaminació encreuada dels productes per microorganismes. 
  • Reducció de despeses. Els productes presenten una vida més llarga ja que, són utilitzats únicament en la zona assignada. Aquest estalvi també s’associa a una major eficàcia en la neteja. 
  • Agilització del procés. Els estris de neteja són més fàcils de localitzar i identificar. Per exemple, el color vermell per als banys; el blau per a la cuina… 
  • S’eviten confusions. Els treballadors identifiquen i associen cada color a una zona en concret i així s’eviten malentesos en els canvis de torn. 
  • Major seguretat. El fet de treballar amb una neteja codificada per colors suposa mantenir l’àrea de treball ben organitzada. Això es tradueix en una major seguretat durant la neteja i una millor impressió per part dels usuaris. 

Els estris de neteja Vikan ha estat especialment dissenyats per a una neteja codificada per colors. Com que estan disponibles en 9 tonalitats diferents, permeten una zonificació més detallada dels espais per evitar així la contaminació encreuada.

Com aplicar una neteja codificada per colors? 

 

Com comentàvem, per aplicar la codificació per colors en la neteja és important tenir identificades les diferències entre cada zona i els seus perills potencials. 

Les següents pautes ens ajudaran a implantar la neteja codificada per colors: 

  • Contrast de colors. Moltes empreses creen el seu propi codi de colors. Per això, és important identificar el residu generat i optar per un color totalment oposat per als estris de neteja. Així, les restes de brutícia no passaran desapercebudes a simple vista. 
  • Utilitzar combinacions fàcils. Quan disposes d’una àmplia gama de colors en els estris de neteja, és possible fer múltiples combinacions (blanc-vermell, blanc-blau…). En qualsevol cas, és important que aquestes combinacions siguin senzilles i fàcilment identificables per a persones amb problemes de daltonisme. Per exemple, no combinarem vermell amb verd. 
  • Limitar el número de colors. El fet de que puguem fer múltiples combinacions no vol dir que puguem fer un ús il·limitat d’elles. Els dissenys complexes fan que els treballadors es dispersin i deixin de respectar el sistema. 
  • Senyalització i documentació. Per no generar dubtes, qualsevol sistema de codificació de neteja per colors ha d’estar correctament senyalitzat i documentat perquè els treballadors puguin consultar-lo sempre que ho necessitin. 

Si vols més informació sobre els estris de neteja Vikan contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.