Estalviar aigua durant les tasques de neteja és possible gràcies a l’elecció dels productes adequats.

 

Ara més que mai estalviar aigua es converteix en una acció imperativa i necessària per combatre la sequera.

Aquest bé escàs es fa servir en moltes de les nostres rutines, entre les que destaquem la neteja.

En aquest article exposem algunes recomanacions bàsiques per estalviar aigua durant les tasques d’higiene.

 

 

Limita la neteja en humit a aquelles situacions en les que sigui estrictament necessari

 

Alguns àmbits com, per exemple, el sanitari, exigeixen una neteja en humit de les superfícies per reduir al màxim els riscos de contaminació.

No obstant això, en altres sectors no és imprescindible emprar aigua durant les tasques de neteja.

Sempre que sigui possible i amb l’objectiu d’estalviar aigua, es recomana netejar les partícules de brutícia fent ús de raspalls o baietes en sec.

papelmatic-higiene-professional-com-estalviar-aigua-durant-la-neteja-en-sec

Escull detergents preparats per fer servir en comptes de productes ultra concentrats

 

 

En articles anteriors explicàvem que els detergents ultra concentrats fomentaven l’estalvi de producte però que, pel contrari, requerien un major consum d’aigua.

Com a alternativa i com a solució per estalviar aigua podem apostar per solucions de neteja que es comercialitzen en forma diluïda i estan preparades per fer-les servir.

A l’hora d’aplicar aquests productes és igualment important consultar les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat.

 

 

Controla la dosificació per a una dilució precisa dels químics en l’aigua

 

La sobredosificació dels productes químics és un problema real. I és que tendim a pensar que, com més quantitat de producte fem servir, millors seran els resultats de neteja.

Això, a més de fomentar la resistència microbiana, fa que gastem una major quantitat d’aigua durant el procés de dilució.

Per prevenir la sobredosificació és recomana apostar per sistemes de dosificació específics que mesurin la dosi justa i necessària de l’aigua i dels químics.

papelmatic-higiene-professional-com-estalviar-aigua-durant-la-neteja-dosificacio

Recorre a sistemes d’impregnació per optimitzar al màxim l’ús de l’aigua i dels productes químics

 

 

Els sistemes d’impregnació de draps i baietes calculen la dosi justa i necessària per impregnar aquests materials en les solucions de neteja.

Però, si hi ha alguna cosa per la que destaquen aquests sistemes és per la seva precisió a l’hora d’escórrer els productes i oferir el nivell d’humitat just per a la seva aplicació.

Des de Papelmatic recomanem el sistema d’impregnació de mopes Dosely que, sense dubte, contribueix a l’estalvi d’aigua i de detergents i desinfectants.

Tens dubtes a l’hora de comprar productes detergents? Et convidem a consultar la nostra guia de compra per als productes de neteja en el següent enllaç.