És important tenir clars els conceptes de neteja i desinfecció, aplicar-los en l’ordre corresponent i utilitzar els productes adequats perquè aquests ofereixin uns resultats òptims.

 

La manca de temps o coneixement fa que, sovint, caiguem en l’errada d’emprar lleixiu per netejar qualsevol superfície, pensant a més que estem matant dos ocells d’un tret: netejar i desinfectar. 

Però hem de saber que el lleixiu o qualsevol altre desinfectant, en cap cas neteja, només desinfecta. Per tant, hem d’escollir un producte específic per netejar i altre concret per desinfectar. 

 

Quins productes s’empren per netejar? 

 

Partim de la base que netejar consisteix en eliminar les restes de brutícia de les superfícies. Així doncs, escollirem un producte que respongui a la denominació “netejador” o “detergent”. Aquests productes, alhora, poden adquirir designacions diferents en funció del seu pH (desincrustants, desengreixants, sabons neutres…). 

 

Quins productes s’empren per desinfectar? 

 

L’eliminació de gèrmens de qualsevol superfície ha de portar-se a terme únicament amb desinfectants. I en cap cas desinfectem sense haver netejar prèviament 

Desinfectants existeixen de molts tipus (germicides, bactericides, fungicides…) en funció del tipus de germen que es desitgi eliminar.

El més important és tenir en compte que els entorns que treballen amb aliments obliguen a utilitzar desinfectants amb Registre HA i que els entorns sanitaris exigeixen desinfectants amb Registre DES. 

 

Productes 2 en 1 per netejar i desinfectar 

 

També existeixen productes que combinen la funció de neteja i desinfecció en una mateixa solució. L’ús d’aquest tipus d’híbrids es recomana únicament per a entorns amb unes exigències d’higiene baixes. Ja que, en el cas contrari, els gèrmens podrien crear resistències.