Estudi comparatiu: Netejadors ecològics Baula vs. Químics convencionals

Estudi comparatiu: Netejadors ecològics Baula vs. Químics convencionals

Els netejadors ecològics Baula redueixen considerablement el consum d’aigua, la càrrega de pes i els temps de desplaçament.    Els netejadors ecològics Baula ofereixen múltiples avantatges en termes d’emmagatzematge, salut dels treballadors i, sobre tot, respecte amb...