Què necessites saber per comprar mascaretes que siguin eficaces davant de la Covid-19? T’ho expliquem en aquest post.

 

La Covid-19 ha revolucionat el mercat de les mascaretes facials per a la protecció de les vies respiratòries.

Tan és així, que aquest producte, que abans era d’ús exclusiu per a àmbits sanitaris, s’ha convertit en un complement obligatori i en una necessitat per frenar la transmissió de la Covid-19.

Aquesta guia té com a objectiu explicar de manera senzilla tots aquells detalls que s’han de tenir en compte a l’hora de comprar mascaretes.

A continuació, distingim entre els diferents tipus de mascaretes, els requisits per a la seva homologació i repassem alguns consells per fer un bon ús d’aquest producte que ja està tan integrat a les nostres vides.

 

 

Com es classifiquen les mascaretes?

 

Malgrat que generalment i en el sentit pràctic entenem que les mascaretes són Equips de Protecció Individual, és important deixar clar que, tècnicament, no totes les mascaretes es poden classificar com a EPI.

Existeixen tres classificacions per a les mascaretes: Equip de Protecció Individual (EPI), producte sanitari o producte higiènic.

En aquest article repassem els requisits necessaris perquè una mascareta es classifiqui en un grup o en un altre.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-classificacio

Quins tipus de mascaretes es fan servir davant de la Covid-19?

 

 

Actualment, les mascaretes que es fan servir frenar la transmissió de la Covid-19 es diferencien en tres tipus:

  • Mascaretes autofiltrants, que es classifiquen com a Equip de Protecció Inidivudal (EPI).
  • Mascaretes quirúrgiques, classificades com a producte sanitari.
  • Mascaretes higièniques, que com el seu propi nom indica, són un producte higiènic.

Les diferències entre aquests tres tipus, a més de la normativa a la que responen, es troba en el tipus de material que es fa servir per a la seva fabricació i les seves funcions.

En aquesta infografia repassem de manera orientativa els diversos tipus de mascaretes.

 

 

Com puc saber si una mascareta està homologada?

 

 

Cada tipus de mascareta ha de respondre a unes normes o especificacions.

  • Mascaretes autofiltrants. Les mascaretes tipus FFP1, FFP2 o FFP3 han de comptar amb el marcat CE seguit de 4 dígits i han de complir amb la norma UNE-EN 149.
  • Mascaretes quirúrgiques. Han de comptar amb el marcat CE i complir amb la norma UNE-EN 14683:2019+AC.
  • Mascaretes higièniques. En el cas de que siguin d’un sol ús han de complir amb l’especificació UNE 0064, mentre que aquelles que siguin reutilitzables han de complir amb l’especificació UNE 0065.
papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-homologacio

Que una mascareta no compleixi amb aquestes normes i especificacions no vol dir que no sigui vàlida; simplement, no es pot garantir la seva eficàcia.

En aquest article expliquem com detectar si aquests tres tipus de mascaretes compten amb l’homologació corresponent.

 

 

Es poden reutilitzar totes les mascaretes?

 

 

No. Generalment, les mascaretes s’han de rebutjar després del seu ús. I aquelles que es poden rentar i/o reutilitzar han d’especificar-ho en la seva etiqueta.

Actualment, existeixen moltes mascaretes higièniques que es poden rentar i reutilitzar i, com comentàvem en el punt anterior, aquestes han de complir amb l’especificació UNE 0065.

En el cas de les mascaretes autofiltrants, estan marcades amb una “R” en el cas de que es puguin torna a fer servir i amb “NR” en cas de que siguin d’un sol ús.

 

 

Com he de rentar les mascaretes reutilitzables?

 

Per rentar una mascareta reutilitzable hem de seguir les instruccions que indiqui el fabricant o que apareguin a l’etiqueta.

És convenient separar les mascaretes que s’han fet servir de la roba neta i rentar-les amb detergent neutre a la temperatura recomanada pel proveïdor.

A més, és important no excedir el número de rentats que permeti la mascareta, ja que podria perdre les propietats i deixar de complir amb la seva funció.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-rentar-mascaretes

En aquest article pots consultar amb major detall alguns consells per rentar les mascaretes reutilitzables.

 

 

Totes les mascaretes em protegeixen davant de virus o bacteris?

 

 

No exactament. De les que hem anomenat en aquesta guia, només les mascaretes autofiltrants de tipus FFP2 i FFP3 ens protegeixen a nosaltres mateixos.

Les mascaretes quirúrgiques i higièniques serveixen per frenar la transmissió. És a dir, perquè nosaltres no contagiem als altres. En aquest cas, si tots fem servir correctament aquest tipus de mascaretes, ens estem protegint mútuament.

Perquè qualsevol mascareta sigui eficaç contra la Covid-19 és essencial combinar el seu ús amb una higiene de mans constant i mantenir la distància interpersonal de seguretat.

 

 

Quin és el temps màxim d’ús per a les mascaretes?

 

Generalment, no s’han de fer servir les mascaretes durant més de 4 hores (8 hores per a les autofiltrants) ja que, a partir d’aquest temps i en determinades situacions, podrien perdre les seves propietats.

Tot i així, sempre que notem que la mascareta està humida, bruta o en mal estat, l’haurem de canviar per una altra nova, independentment de si han passat o no 4 hores.

En aquesta infografia sobre l’ús de les mascaretes trobaràs informació per treure’t i posar-te la mascareta de manera correcta.

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-temps-maxim

Què és l’Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB o BFE) en una mascareta?

 

 

L’Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB o BFE) mesura la capacitat de la mascareta per impedir que les gotetes procedents de l’exterior, que poden contenir virus i/o bacteris, traspassin a l’interior. Normalment, aquest valor es mostra en forma de percentatge.

L’EFB per a les mascaretes higièniques no reutilitzables és igual o superior al 95%; mentre que per a les reutilitzables aquest valor ha de ser igual o superior al 90%.

En el cas de les mascaretes quirúrgiques, l’EFB és igual o superior al 95% per a les de tipus I; mentre que per a les de tipus II ha de ser igual o superior al 98%.

Per a les mascaretes FFP1 l’eficàcia de filtració és del 78%; del 92% per a les FFP2 I del 98% per a les FFP3.

 

 

Què és la pressió diferencial en una mascareta?

 

La pressió diferencial indica la respirabilitat d’una mascareta i es mostra en Pascals per cm². Això mesura l’esforç que hem de fer per agafar aire de l’exterior i respirar amb la mascareta posada.

En aquest cas, quan més petit és el valor, major facilitat tindrem per respirar quan duem la mascareta.

Totes les mascaretes que estiguin homologades han de presentar una pressió diferencial que no superi els 60 Pa/cm².

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-pressio-diferencial

En aquest article pots consultar les definicions d’Eficàcia de Filtració Bacteriana i pressió diferencial.

 

 

Quina mascareta he de fer servir per a cada ocasió?

 

 

En termes generals, les autoritats sanitàries recomanen l’ús de mascaretes higièniques per a persones sanes; l’ús de mascaretes quirúrgiques per a persones malaltes o asimptomàtiques que hagin donat positiu en Covid-19 i l’ús de mascaretes autofiltrants per a persones que treballen en entorns molt exposats al virus SARS-CoV-2.

No obstant això, també hem de valorar les condicions de cada entorn i el risc de contagi que existeix en cadascun, juntament amb les característiques que ofereix cada mascareta en particular.

 

 

Consells d’ús de les mascaretes

 

 

A continuació, repassem alguns consells per a l’ús de mascaretes:

  • Higienitza les teves mans constantement i cada vegada que toquis la mascareta (quan te la posis i quan te la treguis).
  • Assegura’t que la mascareta s’ajusta bé a la cara i cobreix el nas i la boca.
  • Evita tocar la mascareta mentre la facis servir; podries contaminar-la.
  • No estiris l’ús de la mascareta més del que es recomana i no rentis les mascaretes d’un sol ús per reutilitzar-les.

En aquesta guia pots consultar més consells per al bon ús de les mascaretes.

En aquest vídeo pots veure les recomanacions bàsiques per comprar mascaretes:

 

 

 

On puc comprar les mascaretes?

 

papelmatic-higiene-professional-guia-per-comprar-mascaretes-on-comprar

A Papelmatic disposem de mascaretes de diversos tipus i adaptades a les necessitats dels entorns professionals.

Totes les nostres mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR estan homologades i compleixen amb les normes i especificacions europees. Recentment, hem rebut la llicència sanitària de l’AEMPS que ens acredita com a fabricants oficials de mascaretes quirúrgiques.

Pots consultar les especificacions de les nostres mascaretes quirúrgiques IIR fent clic en aquest enllaç i les de les nostres mascaretes higièniques fent clic aquí.

A més, a Papelmatic també comercialitzem mascaretes FFP2 i FFP3. Si vols que et fem arribar una oferta personalitzada de mascaretes ens pots contactar a través del nostre formulari de contacte.

Vols veure com fabriquem les mascaretes a Papelmatic?

 

 

Hem preparat un vídeo recopilatori que inclou el procés de fabricació de les nostres mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR a la sala blanca que hem creat a les nostres instal·lacions.

Pots veure el vídeo a continuació: