Inicio » Blog » Centres esportius » Guia per definir un codi de colors en la neteja

Guia per definir un codi de colors en la neteja

En aquesta guia recollim les recomanacions i els principis bàsics per establir un codi de colors durant les tasques de neteja.

 

La innovació i la introducció de nous productes en el mercat de la higiene permeten el desenvolupament de noves tècniques o sistemes que tenen com a objectiu prevenir la contaminació encreuada.

Considerant que aquest és el major risc per a la seguretat alimentària i sanitària, cada vegada són més els negocis que aposten per eines d’higiene professionals i tècniques com, per exemple, un sistema de codi de colors durant les tasques de neteja.

A continuació, veiem en què consisteix aquesta tècnica, quins són els principis per implantar-la i quins beneficis reporta el seu ús.

 

 

En què consisteix un sistema de codi de colors en la neteja?

 

Codificar les tasques de neteja per colors consisteix en assignar una tonalitat diferent a cada activitat o espai en funció de tipologia o risc que presenten.

Prenent com a referència aquests colors, es classificaran les eines de neteja i es farà exclusiu el seu ús, de manera que no es puguin barrejar els estris que es facin servir en altres àrees.

D’aquesta manera, limitem el contacte entre els diferents materials i, per tant, també prevenim la contaminació encreuada.

papelmatic-higiene-professional-guia-codi-colors-neteja-1

 

Com es classifiquen els espais en el sistema de codi de colors?

 

 

Per a la classificació dels espais i posterior assignació d’un color concret s’acostuma a tenir en compte el nivell de risc, el tipus de residu generat o l’activitat que es desenvolupa.

Per exemple, en una indústria alimentària diferenciarem la zona de l’escorxador amb un color i la zona d’expedició amb una tonalitat diferent.

En el cas de les instal·lacions sanitàries, per posar un altre exemple, assignarem un color a l’àrea quirúrgica i un altre a les zones comuns, ja que les necessitats i perills són molt diferents.

 

 

Quins són els principis per establir un codi de colors en la neteja?

 

Perquè el sistema de codi de colors sigui efectiu durant les tasques d’higiene convé tenir en compte una sèrie de pautes.

Entre d’altres coses, s’han de fer servir colors ben contrastats entre sí, el personal de neteja ha d’estar informat en tot moment del color associat a cada espai o s’han de fer les combinacions basant-se en la simplicitat.

En aquesta entrada pots consultar tots els principis per codificar la neteja per colors amb èxit.

papelmatic-higiene-professional-guia-codi-colors-neteja-2

 

Quines tonalitats són les més comuns per al codi de colors en la neteja?

 

 

És essencial que els colors que assignem a les eines de neteja permetin veure a simple vista si queden restes de brutícia; d’aquesta manera, hem de recórrer al contrast.

Per exemple, per a la neteja de la zona on es manipula la carn podem recórrer al color blau.

D’altra banda, als lavabos s’acostuma a fer servir el color vermell, ja que és signe de major risc o acumulació de bacteris.

 

 

Quins són els beneficis d’establir un codi de colors en la neteja?

 

Els beneficis de codificar la neteja per colors són múltiples i molt variats.

D’una banda, destaquem la reducció de riscos durant els processos productius i d’atenció a pacients en l’àmbit sanitari. Això, alhora, es tradueix en un estalvi econòmic a mig i llarg termini. D’altra banda, destaquem una millor organització entre el personal de neteja.

Pots consultar més avantatges d’aquest sistema fent clic en aquest enllaç.

papelmatic-higiene-professional-guia-codi-colors-neteja-3

 

Vols comprar material de neteja per colors?

 

 

A Papelmatic disposem d’eines de neteja i equipament higiènic que està disponible en diversos colors.

Recomanem tots els productes de la marca Vikan, que a més de permetre un codi de colors, són ergonòmics i ofereixen un disseny higiènic.

Ens pots sol·licitar una oferta omplint el nostre formulari de contacte. També pots comprar els nostres productes directament a través del nostre ecommerce.