L’acció mecànica que exercim durant la neteja manual ajuda a eliminar microbis de les superfícies i prevenir la contaminació encreuada.

 

En plena pandèmia de Covid-19, l’Organització Mundial de la Salut va publicar un document en el que advertia que era necessari netejar i desinfectar de manera manual per aconseguir que el SARS-CoV-2 i altres coronavirus desapareguessin de les superfícies.

Això coincideix amb el fet de que els mètodes de polvorització o fumigació cada vegada estan més estesos durant les tasques de neteja, tant als espais interiors com als espais exteriors.

D’acord amb la màxima autoritat sanitària, aquest tipus de neteja són insuficients i és necessari recórrer a l’acció mecànica que proporciona la neteja manual perquè la higiene sigui del tot efectiva.

A continuació, exposem els principals avantatges de l’acció mecànica durant la neteja manual.

 

 

Què és considera neteja manual?

 

La neteja manual és aquella que recorre a l’ús d’estris (mopes, draps o raspalls) juntament amb productes detergents.

Es caracteritza, principalment, perquè existeix contacte directe d’aquests estris amb les superfícies, exercint en la majoria dels casos una acció mecànica.

La pressió que exercim arrossegant els draps o mopes per les superfícies durant la neteja manual ajuda a remoure una gran part de virus, bacteris i altres microorganismes nocius.

 

papelmatic-higiene-profesional-ventajas-limpieza-manual-1

 

La neteja manual acaba amb gran part dels virus i bacteris

 

 

Virus com, per exemple, el coronavirus SARS-CoV-2 (virus causant de la Covid-19) està envoltat per una fràgil capa de lípids que es pot trencar o debilitar durant la neteja.

Això facilita l’acció posterior dels desinfectants, que actuen per eliminar el virus completament.

En aquest article pots consultar més recomanacions sobre la neteja i la desinfecció per eliminar el coronavirus.

 

 

La neteja manual comporta menys riscos per al personal de neteja

 

 

Entre les pràctiques de neteja i desinfecció més habituals trobem la d’aplicar els detergents o desinfectants per via aèria en forma de polvorització.

Aquesta pràctica presenta un alt risc de causar irritacions en la pell i en els ulls o inhalacions tòxiques en el personal encarregat de la neteja.

En canvi, quan recorrem a la neteja manual, l’aplicació dels productes químics és molt més controlada.

A més de consultar les fitxes tècniques i fitxes de dades de seguretat dels productes químics, el personal de neteja ha de rebre formació específica sobre com preparar les solucions d’higiene de manera segura.

 

La neteja manual ajuda a controlar el temps d’aplicació dels químics

 

Recorrent a la neteja manual amb un drap i un detergent específic ens veiem obligats a respectar els temps d’aplicació dels productes químics.

Cada netejador especifica en la seva fitxa tècnica el temps d’aplicació recomanat perquè el producte faci efecte.

La neteja manual, a diferència de la tècnica de fumigació, ens ajuda a controlar els temps i les dosificacions dels detergents.

papelmatic-higiene-profesional-ventajas-limpieza-manual-2

 

La neteja manual ofereix garanties en els resultats d’higiene

 

 

Tornant a comparat la neteja manual amb la tècnica de fumigació, podem concloure que la primera acció ofereix majors garanties pel que fa als resultats d’higiene.

I és que la fumigació no contempla si les superfícies s’han netejat com toca prèviament, corrent el risc de que alguns desinfectants s’inactivin a causa de la presència orgànica o brutícia.

Recorrent a la neteja manual comptem amb dos punts a favor per eliminar microorganismes; l’acció dels detergents i l’acció mecànica, que contribueix a arrossegar la brutícia.