La neteja a la cuina és especialment susceptible perquè hem d’emprar productes (netejadors, desinfectants, estris…) que garanteixin la innocuïtat dels aliments.

 

El producte amb el que es treballa a una cuina i sobre tot el destinatari final fan que la neteja d’aquests espais cobri major importància que la que es porta a terme en una recepció, una saleta d‘espera…

I és que, a diferència d’aquests espais, la neteja a la cuina és molt més exhaustiva i restrictiva en quant a materials i utensilis, perseguint sempre l’objectiu de mantenir la innocuïtat dels aliments.                                                                                   

Aquesta innocuïtat pot veure’s afectada si no es porta a terme cap acció de neteja ja que, els gèrmens de qualsevol cuina es troben constantment a l’aguait. Però els aliments encara poden veure’s més perjudicats si la neteja i desinfecció de les cuines no es porten a terme de forma correcta. 

 

Què he de tenir en compte a l’hora de netejar i desinfectar una cuina? 

 

1) Normativa alimentària (Registre HA). En posts anteriors esmentàvem alguns punts importants sobre la normativa alimentària. Un dels més rellevants consisteix en que tots els desinfectants que emprem han d’estar classificats amb el Registre HA 

2) Netejadors inodors. Alguns aliments són especialment susceptibles a l’hora d’absorbir aromes procedents d’alguns detergents o sabons per a les mans. Per això és important escollir netejadors que no continguin aroma.  

3) Útils de neteja Food-Contact. Els raspalls, draps o recollidors emprats per a la neteja de les cuines han de presentar sempre el reconeixement Food-Contact per evitar riscos innecessaris.  

4) Neteja sempre en absència d’aliments. Tant la neteja com la desinfecció d’una cuina han de portar-se a terme en absència d’aliments. És important esbandir de forma correcta la solució emprada, considerant sempre que més tard es treballarà amb aliments sobre les superfícies intervingudes. 

 

Tota aquesta informació la podem consultar a la fitxa tècnica del producte emprat per a la neteja o la desinfecció.