El reconeixement Food-Contact certifica quins estris de neteja són aptes per ser utilitzats en entorns que treballen amb aliments.

 

La neteja als entorns que treballen amb aliments han de garantir que tots els elements emprats per a aquests propòsit no presenten cap risc davant el contacte amb els aliments. Pels desinfectants utilitzem el Registre HA. I pels útils de neteja? En aquest cas, la nostra referència serà el reconeixement Food-Contact. 

 

Què és el reconeixement Food-Contact? 

 

El reconeixement Food-Contact és un símbol internacional que garanteix que l’útil de neteja en qüestió és apte pel contacte amb aliments, assegurant que en cas que es desprengui alguna partícula, aquesta no afectarà a la innocuïtat dels aliments. 

 

Com identificar el reconeixement Food-Contact d’un producte? 

 

El símbol Food-Contact està representat amb un got de vi i una forquilla. Aquest acostuma a col·locar-se en l’embalatge del producte o a la fitxa tècnica del mateix.

Pot aplicar-se a materials de tot tipus (metalls, ceràmica, plàstic…) ja que, el que té en compte el reconeixement és que el producte ha estat dissenyat tenint en compte un possible contacte amb aliments. 

Com afecta el reconeixement Food-Contact a la neteja? 

 

La normativa europea (CE 1935/2004) exigeix que tots els materials emprats per a la neteja en entorns que treballen amb aliments presentin el reconeixement Food-Contact ja que, això és sinònim de garantia per a la seguretat alimentària. 

La majoria de productes que oferim a Papelmatic estan reconeguts com a Food-Contact. Si vols informació sobre algun en concret, posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.