Inicio » Blog » Indústria alimentària » Consells i recomanacions » Guia per a la detecció i eliminació de biofilms

Guia per a la detecció i eliminació de biofilms

La detecció de biofilms en la indústria alimentària és una bona oportunitat per garantir la innocuïtat dels aliments expedits i la seguretat dels consumidors.

 

Els biofilms són una de les prinicpals amenaces per a la seguretat alimentària a les indústries que tracten amb aliments o a les cuines col·lectives, ambdues recolzades per la mateixa normativa. 

 

Què són els biofilms? 

 

Si fem un repàs per articles anteriors veurem que els biofilms són comunitats de gèrmens adherits entre sí i sobre algunes superfícies, que creen resistències davant els detergents i desinfectants convencionals. 

Aquestes biopel·lícules comparteixen i intercanvien nutrients, i això provoca que s’expandeixin i reprodueixin dins de la seva capa impermeable. 

Els biofilms són imperceptibles a simple vista i això dificulta la seva detecció i posterior eliminació. 

 

Com es detecten els biofilms? 

 

Per a la detecció de biofilms es requereix l’ús de productes específics per a aquesta finalitat. És el cas del detector BioFinder, que està composat a partir d’un líquid de color taronja que genera bombolles blanques quan detecta la presència de biofilms. 

Aquestes bombolles són el resultat de la descomposició del peròxid d’hidrogen en contacte amb aigua i oxigen. 

 

Com escullo on aplicar el detector de biofilms BioFinder? 

 

Els responsables de qualitat i fabricació coneixen molt bé quines zones de la planta de producció són més difícils de netejar i desinfectar.

Pot ser el cas de juntes o esquerdes; en aquests casos, hem d’aplicar el detector BioFinder. 

Per al mostreig és important aplicar el detector de biofilms passades 3 o 4 hores després d’haver netejat i desinfectant i vesar-lo sobre una superfície major de l’habitual per així obtenir resultats fiables. 

Com elimino els biofilms? 

 

Després d’un resultat positiu en el procés de detecció de biofilms, hem de tenir clars els passos a seguir per a la seva eliminació. 

El primer pas consisteix en destruir la capa protectora sota la que es troben aquestes colònies de microorganismes. 

Tot i que és possible fer-ho mitjançant una acció mecànica (mànega a pressió), aquest procediment està totalment desaconsellat ja que, els gèrmens sortiran disparats i s’acoblaran sobre altres superfícies de manera més dispersa. 

La millor opció és dissoldre la capa protectora amb l’ajuda de productes enzimàtics especialment elaborats per a aquesta finalitat. 

És important diferenciar si la neteja es realitzarà sobre superfícies obertes o superfícies tancades com, per exemple, un circuit CIP, ja que, les superfícies tancades no toleren els productes amb excés d’escuma.

 En el cas de superfícies obertes emprarem netejadors enzimàtics escumants, mentre que per a canonades o circuits CIP optarem per netejadors enzimàtics no escumants.

 

Per què són eficaços els enzims en l’eliminació de biofilms? 

 

Els enzims que composen els detergents enzimàtics resulten d’una barreja de tres tipus: lipolítiques, proteolítiques i glicolítics, que contribueixen en la destrucció d’aquests filaments generats pels biofilms i que permeten la seva adhesió. 

 

A Papelmatic treballem amb ITRAM i comptem amb eliminadors de biofilms enzimàtics de caràcter escumant i no escumant per a superfícies obertes i tancades, respectivament.