En cas d’un resultat positiu durant la detecció de biofilms, els netejadors enzimàtics són la millor solució per a la desintegració d’aquestes colònies de bacteris de manera natural.

 

En la guia de detecció i eliminació de biofilms parlàvem dels enzims com a agents eficaços contra els biofilms. 

Aquests enzims actuen desintegrant les biopel·lícules, evitant així que aquestes s’escampin, com ocorreria si apliquéssim una acció mecànica (aigua a pressió, per exemple). 

A l’hora d’escollir un netejador capaç d’eliminar els biofilms hem de tenir clar, en primer lloc, si la neteja respon a una superfície oberta o es realitzarà en superfícies tancades (CIP, canonades…). 

Quina és la diferència entre una superfície i altra? La capacitat de generar escuma que presenti el netejador. I és que les superfícies obertes, a diferència dels circuits tancats, accepten l’ús de productes escumants. 

A continuació, presentem una nova gamma de productes per a l’eliminació de biofilms en superfícies obertes que comercialitzem a Papelmatic, en col·laboració amb ITRAM. 

 

Enzybasic, el tractament preventiu 

Enzybasic és un detergent formulat a partir d’enzims i de caràcter escumant que s’aplica mitjançant equips de projecció d’escuma. 

Destaca perquè és un producte més “natural” en comparació amb els seus homònims, sent igual d’eficaç. 

Es recomana el seu ús com a tractament preventiu per evitar la formulació de biofilms. 

Enzyjet y Enzyjet Plus, per a l’eliminació de biofilms 

Els productes Enzyjet i Enzyjet Plus també estan formats a partir d’enzims i es diferencien en que el segon és més concentrat que el primer. 

Aquests dos productes són escumants i compten amb una fórmula monocomponent. Això vol dir que han estat dissenyats exclusivament amb el propòsit d’eliminar biofilms. 

Poden utilitzar-se de manera individual o combinats amb Biojet. 

 

Biojet, el complement per a l’eliminació de biofilms 

Biojet, de la mateixa manera que ocorre amb les opcions anteriors, resulta d’una barreja concentrada d’enzims i compta amb una gran capacitat per generar escuma. 

La peculiaritat que presenta aquest producte és que ha estat dissenyat per ser utilitzat exclusivament amb Enzyjet o Enzyjet Plus, actuant com a potenciador d’aquests dos productes en l’eliminació de biofilms. 

Enzybac Foam, prevenció i eliminació de biofilms en un producte 

Enzybac Foam és un tractament escumant que ha estat expressament formulat per a la prevenció i eliminació de biofilms de manera simultània. 

Es recomana el seu ús o juntament amb Biocip en aquells casos en que el risc que es formin aquestes colònies de bacteris és més alt. 

A més, ha estat dissenyat per a un ús intercalat amb els tractaments convencionals de neteja i desinfecció. 

A l’hora d’utilitzar qualsevol d’aquests productes hem de tenir clara quina és la nostra situació. 

És a dir, no utilitzarem el producte més potent en primer lloc o per a la prevenció de biofilms, perquè podem córrer el risc de crear resistències en els gèrmens.