Els biofilms escullen superfícies específiques sobre les que “allotjar-se”. Per això, és tan important escollir correctament la zona sobre la qual s’aplicarà el mostreig per evitar que aquests grups de microorganismes passin desapercebuts a l’acció dels productes que ajuden a detectar-los.

 

Els biofilms són grups de gèrmens resistents als químics de desinfecció convencionals i difícilment detectables. Per això, a continuació, exposarem una sèrie de pautes que ens ajudin a agafar mostres de diferents superfícies per així procedir a la detecció de biofilms. 

 

On podem trobar biofilms? 

 

Abans d’exposar les pautes, hem de tenir clar que alguns dels hàbitats preferits pels biofilms són dutxes, superfícies de treball (sobre tot en àmbits alimentaris), intercanviadors de calor o refrigeradors. 

Tenint en compte el lloc, és a dir, on, procedirem a saber com hem de fer el mostreig.  

 

Pautes pel mostreig de superfícies 

 

  • Agafar la mostra passades 3 o 4 hores després d’haver netejat o desinfectat. Ja que, si ho fem abans, els gèrmens poden haver quedat inactivats per l’efecte dels desinfectants. 
  • Realitzar el mostreig a les zones de producció o on es consideri que les condicions d’humitat, temperatura i presència de matèria orgànica siguin les més avantatjoses.  
  • Comptar amb una superfície major de l’habitual per a la mostra. Per a patògens, es recomana que aquesta contingui entre 1.300 y 1.500 cm2. 
  • Variar la freqüència del mostreig, sobre tot si hi ha brots implicats. 
  • Disposar d’un pla de verificació que inclogui zones de difícil accés com, per exemple, esquerdes. 

Recordem que la detecció de biofilms no ha d’evitar-se com si d’un examen es tractés. La presència de biofilms en entorns professionals és quelcom més comú del que es pensa. I un resultat positiu ha de ser considerat com una oportunitat per solucionar el problema i evitar que es torni a produir.