Els netejadors enzimàtics són l’opció més natural i eficaç per a l’eliminació de biofilms en circuits CIP o superfícies tancades.

 

A la guia per a la detecció i eliminació de biofilms explicàvem la diferència entre els netejadors emprats per a la dissolució de les biopel·lícules en superfícies obertes i en superfícies tancades. 

Aquesta diferència resideix bàsicament en la capacitat per generar escuma que presenten els netejadors enzimàtics. I és que, els circuits CIP o les canonades no toleren l’excés d’escuma durant la neteja. 

A Papelmatic disposem d’una innovadora gamma de productes que han estat desenvolupats per ITRAM per a la prevenció i eliminació de biofilms en superfícies obertes. 

 

EnzyCIP, el tractament preventiu 

EnzyCIP és un detergent no escumant composat a partir d’enzims, cosa que el converteix en un producte més natural que la resta de productes formulats per a la prevenció de biofilms. 

S’empra a mode de tractament preventiu per evitar l’aparició d’aquestes colònies de bacteris. 

En casos de major risc, pot utilitzar-se juntament amb el concentrat BioCIP, per a una acció més agressiva. 

TensioCIP, per a l’eliminació de biofilms 

TensioCIP és un detergent no escumant dissenyat per a l’eliminació de biofilms. 

Està formulat en base a tensioactius que proporcionen un gran poder segrestant durant la neteja sense degradar els materials gràcies al seu pH neutre. 

La peculiaritat que presenta TensioCIP és que sempre ha d’aplicar-se juntament amb BioCIP per obtenir resultats òptims en l’eliminació de biofilms. 

 

BioCIP, el complement per a l’eliminació de biofilms 

 

BioCIP neix d’una barreja concentrada d’enzims i ha estat especialment formulat per a l’eliminació de biofilms en circuits CIP. 

Aquesta barreja ultraconcentrada actua com a potenciadora del producte EnzyCIP per a la prevenció de biofilms i TensioCIP per a l’eliminació de les biopel·lícules. 

Enzybac CIP, prevenció i eliminació de biofilms en un sol producte 

 

Enzybac és un netejador dissenyat per ser intercalat juntament amb els tractaments convencionals de manera periòdica. 

D’aquesta manera, prevenim l’aparició de biofilms i els eliminem (en cas que n’hi hagi) amb un sol producte. 

És important tenir en compte quina és la nostra situació respecte als biofilms abans d’aplicar cap producte. 

Per això es recomana aplicar prèviament BioFinder i, en funció dels resultats obtinguts a partir d’aquest revelador, utilitzarem únicament un tractament preventiu o el combinarem amb un eliminador enzimàtic. 

Del contrari, si apliquem un eliminador enzimàtic potent en zones on el risc de biofilms és baix, podem propiciar que es creïn resistències en els gèrmens. 

Si vols, pots consultar la línia d’eliminadors de biofilms enzimàtics per a superfícies obertes.