Amb l’objectiu de que les mascaretes reutilitzables siguin segures i eficaces és essencial tenir clares les recomanacions per a la seva neteja.

 

Durant els darrers mesos, a causa de la Covid-19, el consum de mascaretes s’ha disparat considerablement.

Per aquest motiu i amb la finalitat de fer més sostenible el consum d’aquests productes, han aparegut noves alternatives de mascaretes reutilitzables que es poden rentar.

Però perquè aquestes mascaretes continuïn sent eficaces és especialment important seguir un procediment adequat per a la seva higienització. A continuació, veiem en què consisteix:

 

 

Seguir les recomanacions del fabricant

 

Més enllà dels consells que podem oferir en aquest article de manera general, hem de considerar que cada mascareta és diferent i que, per això, sempre prioritzarem les recomanacions que ofereixi el fabricant.

Aquestes recomanacions apareixen indicades, normalment, a la fitxa tècnica del producte o a la fitxa de dades de seguretat.

En aquest article proporcionem alguns consells que t’ajudaran a entendre millor ambdós documents.

papelmatic-higiene-professional-rentar-mascaretes-reutilitzables-recomanacions-fabricant

Apartar les mascaretes brutes de la roba neta

 

 

Abans de rentar qualsevol mascareta que s’hagi fet servir és molt important mantenir-la allunyada de la roba neta per evitar que es produeixi contaminació encreuada.

Per això, podem dipositar-la en un recipient amb la resta de la roba bruta o, en cas que el volum que hàgim de rentar sigui major, podem destinar una zona concreta per emmagatzemar les mascaretes reutilitzables abans de rentar-les.

Preferiblement, els recipients on es dipositin les mascaretes estaran tancats i s’obriran evitant el contacte amb les mans. Un contenidor amb tapa i pedal és una bona opció.

 

 

Manipulació de la mascareta abans de rentar-la

 

 

Totes aquelles persones encarregades d’higienitzar les mascaretes reutilitzables hauran de fer servir Equips de Protecció Individual per frenar la transmissió.

Entre aquests EPI, podem contemplar l’ús de guants o mascaretes igualment. Els guants seran preferiblement llargs per protegir l’usuari, no només de la contaminació de la mascareta, sinó també de l’acció de determinats químics de neteja.

 

 

Rentar les mascaretes amb detergents neutres

Amb la finalitat d’evitar alterar les propietats de la mascareta, es recomana apostar per detergents neutres en comptes d’altres químics més agressius.

La temperatura de l’aigua vindrà indicada a la fitxa tècnica o a la fitxa de dades de seguretat.

I, preferiblement, es rentaran les mascaretes manualment o en màquines rentadores, evitant tècniques com les de fer servir forns o microones, ja que l’eficàcia que ofereixen aquests procediments no està provada.

papelmatic-higiene-professional-rentar-mascaretes-reutilitzables-detergent-neutre

Després de rentar les mascaretes reutilitzables

 

 

Després de rentar les mascaretes és important realitzar una inspecció visual fent servir guants o higienitzant les mans prèviament per comprovar que la mascareta es troba en condicions òptimes.

Es deixarà eixugar la mascareta completament, destinant un mínim de 2 hores a aquesta acció.

Per últim, pel que fa a l’emmagatzematge, mantindrem les mascaretes allunyades de la roba bruta o d’agents que poden ser contaminants.

 

A Papelmatic disposem d’algunes mascaretes reutilitzables que es poden rentar. Contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà sobre les diferents alternatives.