La Covid-19 ha obligat a la indústria alimentària a adoptar una sèrie de mesures extraordinàries per seguir garantint la innocuïtat dels aliments.

 

 

La indústria alimentària, com a sector essencial, s’ha vist obligada a blindar les seves instal·lacions i als seus treballadors enfront de la Covid-19, prenent mesures extraordinàries per garantir que la cadena de producció i subministrament d’aliments continua funcionant de manera segura.

Durant les darreres setmanes, ha adquirit major rellevància el dubte sobre si la Covid-19 es transmet a través dels aliments.

Això obliga a les empreses del sector alimentari a adoptar una sèrie de noves mesures amb l’objectiu de garantir la innocuïtat dels aliments durant tot el procés de producció, expedició i logística. A continuació, veiem quines són algunes d’aquestes mesures.

 

 

Es pot transmetre la Covid-19 a través dels aliments?

Segons l’Organització Mundial de la Salut és “poc probable” que la Covid-19 es transmeti a través dels aliments o dels envasos alimentaris i, a dia d’avui, no hi ha estudis que demostrin aquesta possibilitat.

La màxima autoritat sanitària insisteix, a més, que els coronavirus no són capaços de reproduir-se en aliments, sinó que necessiten hostes animals o humans per al seu desenvolupament.

No obstant això, la OMS sí que reconeix que existeix el risc de contaminació encreuada.

papelmatic-higiene-professional-innocuitat-aliments-covid19-transmissio
Què vol dir això? Doncs que existeix la possibilitat que una persona infectada amb Covid-19 contamini una superfície i, posteriorment, altre persona es contagiï quan entra en contacte amb aquella superfície i toca els seus ulls, nas o boca. Per això, la higiene de mans és tan important.

 

 

Disposar d’un sistema APPCC i revisar els prerequisits

 

 

Anteriorment, parlàvem sobre la importància del sistema APPCC i dels prerequisits a la indústria alimentària.

Ambdós juguen un paper molt important a l’hora de prevenir contagis per Covid-19 en el sector alimentari. És per això que, davant d’aquestes noves circumstàncies, les organitzacions han de revisar i verificar que els punts contemplats en el seu sistema APPCC i prerequisits continuin garantint la innocuïtat dels aliments.

Si no es disposa d’aquests documents, és important avaluar quines són les mesures adicionals a adoptar seguint les normatives i recomanacions proporcionades pels organismes oficials.

 

 

Formacions d’higiene alimentària per als treballadors

 

Tots els treballadors del sector alimentari han de ser conscients de quin és el seu paper a l’hora de garantir la seguretat alimentària i, per tant, la innocuïtat dels aliments.

A tot això s’afegeix el risc de ser portadors de la Covid-19. És important que els treballadors coneguin les mesures d’higiene necessàries o recomanades per prevenir contagis, aprenguin a identificar els símptomes i sàpiguen com actuar en cas que no es trobin bé.

Si aquestes accions es duen a terme amb suficient antelació, podem evitar mals majors.

papelmatic-higiene-professional-innocuitat-aliments-covid19-formacions

Bones pràctiques d’higiene personal

 

 

Identificar possibles contagis a temps és essencial, però també hem de contemplar la possibilitat que, entre els treballadors, hi hagi persones asimptomàtiques capaces de contagiar a altres companys o companyes i de posar en risc la seguretat alimentària.

Per això, l’adopció d’una sèrie de mesures d’higiene personal pot ajudar a prevenir possibles contagis i garantir la innocuïtat dels aliments.

Entre les mesures contemplades destaca una higiene de mans més freqüent de l’habitual (ja sigui amb aigua i sabó o mitjançant solucions hidroalcohòliques) o l’ús d’Equips de Protecció Individual (EPIs o EPPs) com, per exemple, bates, mascaretes o cobresabates.

Pel que fa a la neteja i la desinfecció de les instal·lacions, es netejaran i desinfectaran els punts de major contacte o risc.

 

 

Guants: sí o no?

 

Els guants com a Equip de Protecció Individual mereixen un punt a part. En articles anteriors ja destacàvem que, sovint, és millor treballar sense guants a la indústria alimentària a canvi d’incrementar la freqüència de la higiene de mans.

L’OMS, alhora, adverteix que els guants es poden contaminar de la mateixa manera que es contaminen les nostres mans i que, a més, proporcionen una falsa sensació de seguretat que fa que rentem les nostres mans amb menor freqüència.

papelmatic-higiene-professional-innocuitat-aliments-covid19-guants
Malgrat que és recomanable prescindir dels guants a canvi d’una major freqüència en la higiene de mans, existeixen situacions en les que el seu ús és obligatori. Per exemple, quan tenim algun tall o ferida oberta a les mans.

En aquestes situacions, substituirem els guants després de realitzat activitats no relacionades amb l’alimentació, com obrir una porta o buidar una paperera i higienitzarem les nostres mans.

En aquesta infografía repassem alguns consells per a l’ús correcte dels guants.

 

 

Mantenir la distància interpersonal

 

 

La Covid-19 ens ha dut a la cultura de l’absència de contacte i de les distàncies físiques.

Per garantir la innocuïtat dels aliments en la cadena de producció i posterior expedició i logística, és essencial garantir que, almenys, hi hagi un metre de separació entre els treballadors.

Podem modificar els llocs de treball, buscant noves ubicacions que assegurin una major distància entre treballadors o augmentant l’espai entre els llocs de treball.

També es recomana treballar per torns per minimitzar les interaccions entre els treballadors.

En aquells casos en que la disposició de l’espai sigui limitada, l’ús de mampares separadores i mascaretes serà una bona alternativa.

 

 

Logística i lliurament d’aliments

A més de la cadena de producció, garantir la innocuïtat dels aliments també passa per les etapes d’expedició i logística.

Es recomana que durant les recollides o lluiraments els conductors no baixin dels seus vehicles amb la finalitat de minimitzar interaccions i reduir el risc de contagi.

La distància física i la higiene de mans també són essencials en aquesta etapa del procés. Així, es recomana als transportistes higienitzar les seves mans abans de lliurar albarans.

Per acabar, circumstancialment, els envasos hauran de ser d’un sol ús. En cas de disposar de contenidors reutilitzables, s’hauran de netejar i desinfectar amb major freqüència.

 

Si necessites ajuda per adaptar el teu pla de neteja i desinfecció a les noves circumstàncies que ens ofereix la Covid-19, contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assesorarà.