Inicio » Blog » Indústria alimentària » Codi de colors en la neteja per al control d’al·lèrgens

Codi de colors en la neteja per al control d’al·lèrgens

Establir un codi de colors en la neteja facilita el control d’al·lèrgens en la indústria alimentària i altres establiments.

 

En articles anteriors exposàvem els avantatges d’implantar un codi de colors durant les tasques de neteja a la indústria alimentària.

Entre aquests avantatges destaquen una major seguretat, reducció de despeses inesperades i un menor risc de contaminació encreuada.

Però, a més d’optimitzar la higiene, el fet d’implantar un codi de colors en la neteja també ofereix altres beneficis com, per exemple, un major control dels al·lèrgens.

A continuació, repassem com ens pot ajudar el codi de colors en aquest camp.

 

 

Quin tipus d’al·lèrgens reconeix la Unió Europea i per què s’han de controlar?

Els al·lèrgens són substàncies susceptibles de provocar reaccions al·lèrgiques al nostre organisme.

El control d’aquestes substàncies també forma part de la seguretat alimentària, ja que incideix directament en la salut del consumidor.

La Unió Europea té enregistrade14 substàncies al·lèrgenes i obliga a les indústries i als entorns que treballen amb elles a complir una sèrie de requisits.

papelmatic-higiene-professional-codi-de-colors-per-al-control-alergens-neteja-unio-europea

Entre les substàncies classificades destaquen el gluten, el sèsam, els crustacis i mariscos, els ous, el peix, la llet, alguns fruits secs o la soja, entre d’altres.

 

 

Com es duu a terme el control d’al·lèrgens?

 

 

Per garantir la seguretat alimentària és important que si a les nostres instal·lacions es manipula més d’un al·lergen alhora (ja siguin del mateix grup o no), destinem un àrea específica per a la seva manipulació.

De la mateixa manera, resulta essencial que les eines de treball siguin diferents en zones que treballen amb diversos al·lèrgens. I és que els estris, ja siguin per a la manipulació dels aliments o per a la neteja, també són una font de contaminació.

En aquest cas, si contaminem la fruita amb gluten, per exemple, el risc per al consumidor quan menja la fruita serà molt semblant al que correria si prengués gluten; és el que coneixem com a contaminació encreuada.

 

 

Com ens pot ajudar el codi de colors en la neteja a controlar els al·lèrgens?

 

El material de neteja també és una font potencial de contaminació. D’aquesta manera, si fem servir estris de color rosa per a la zona on es manipula el gluten i emprem el color verd per a la zona de la fruita minimitzem considerablement el risc de contaminació encreuada, ja que els estris deixen d’actuar com a vector connector dels dos espais.

A més de millorar la seguretat alimentària, el fet d’implantar un codi de colors en la neteja minimitza la confusió dels treballadors i allarga la vida útil dels raspalls, recollidors d’aigua, cubs i altres estris.

papelmatic-higiene-professional-control-alergens-codi-de-colors-neteja-colors

Recomanació 1: Organitzar els estris en taulers separats

 

 

El fet de fer servir organitzadors de paret o taulers etiquetats amb el nom de l’al·lergen per emmagatzemar els estris redueix la possibilitat de contaminació encreuada.

És especialment important que els estris que es fan servir per a la neteja d’una zona amb presència d’al·lèrgens s’emmagatzemin separats de la resta i en un lloc visible.

A Papelmatic sempre recomanem l’ús de material de neteja d’un sol ús, però en els casos en els que això no sigui possible, resulta essencial tenir clar com higienitzar els estris.

 

 

Recomanació 2: Escollir estris de neteja amb disseny higiènic

 

 

Els estris de neteja que es reutilitzen s’han d’higienitzar de manera constant. Perquè aquesta neteja sigui òptima i senzilla, és important que el material presenti les següents característiques:

  • Absència d’angles pronunciats
  • Absència de forats o arestes
  • Una sola peça o fàcilment desmuntable
  • Acabat no porós
papelmatic-higiene-professional-control-alergens-codi-colors-neteja-vikan

Recomanació 3: Fer servir els Equips de Protecció Individual adequats

 

 

Els Equips de Protecció Individual com, per exemple, els guants no es consideren material de neteja, però sí estan estretament relacionats amb el codi de colors, la contaminació encreuada i el control d’al·lèrgens.

En les indústries càrniques, per exemple, es recomana fer servir guants de color blau, ja que aquesta tonalitat permet detectar a simple vista si hi ha restes d’aliments a la superfície.

Per controlar els al·lèrgens podem combinar diversos colors en els Equips de Protecció Individual.

 

 

La recomanació de Papelmatic: Apostar pels estris de neteja professionals Vikan

 

 

papelmatic-higiene-professional-codi-de-colors-control-alergens-neteja-vikan

Els estris de neteja Vikan són els més indicats per a la indústria alimentària perquè a més de comptar amb el reconeixement Food-Contact presenten un disseny ultra higiènic i estan disponibles en fins a 12 colors diferents.

Aquesta gamma està composada per cubs, recollidors d’aigua, raspalls de tot tipus o espàtules, entre d’altres.

Els estris Vikan suposen un gran avantatge per a aquelles indústries que volen codificar la neteja per colors, mantenir la seguretat alimentària i, a més, faciliten la higiene del material de neteja.

 

Vols rebre una oferta dels estris Vikan? Contacta amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte i et respondrem el més ràpid possible.

Data de la darrera actualització de l’article: 24/10/2022