Inicio » Blog » Centres esportius » Quina és la diferència entre neteja, desinfecció i esterilització?

Quina és la diferència entre neteja, desinfecció i esterilització?

La confusió a l’hora de diferenciar els termes de neteja, desinfecció i esterilització provoca ineficiència durant les tasques d’higiene.

 

 

Sovint, confonem els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització.

Malgrat que tots ells estan relacionats amb la higiene i comparteixen alguns objectius, és important aprendre a diferenciar i implantar cada acció en l’ordre corresponent.

A continuació, definim els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització per entendre les seves diferències i indiquem quan és adequat aplicar cada acció.

 

 

Què és la neteja?

 

La neteja és una acció que consisteix a arrossegar la matèria orgànica o brutícia que trobem sobre les superfícies.

Els efectes de la neteja, a diferència dels de la desinfecció, es poden percebre a simple vista. És a dir, l’ull humà és capaç de detectar la presència de brutícia, però no la de virus o bacteris.

Aquesta acció ajuda, a més, a eliminar alguns condicionants pels quals els microorganismes es reprodueixen.

papelmatic-higiene-professional-diferencia-neteja-desinfeccio-esterilitzacio-neteja

Quins productes necessitem per a la neteja?

 

 

Els productes que es fan servir per a la neteja de les superfícies es denominen netejadors o detergents. I, en funció del seu nivell de pH, aquests serveixen per eliminar restes de greix o brutícia incrustada.

Per aplicar els detergents o netejadors necessitem draps, preferiblement, de teixit no teixit.

Mitjançant una acció mecànica, a més d’arrossegar la brutícia, també arrosseguem part dels microorganismes presents a les superfícies, però no els eliminem.

 

 

Què és la desinfecció?

 

La desinfecció és una acció que consisteix a eliminar els microorganismes que viuen sobre les superfícies.

En aquest cas, és especialment important que aquesta acció s’apliqui just després de la neteja o garantint que la superfície estigui lliure de matèria orgànica.

Quin és el resultat de desinfectar sense haver netejat prèviament? La desinfecció queda invalidada, ja que la matèria orgànica té la capacitat d’inactivar els productes desinfectants.

papelmatic-higiene-professional-diferencia-neteja-desinfeccio-esterilitzacio-desinfeccio

Quins productes necessitem per a la desinfecció?

 

 

Per a aquest procés necessitem productes que es poden presentar en diverses composicions i formats.

El que realment és important, en aquest cas, és observar el caràcter del desinfectant. Aquests productes s’especialitzen en funció del microorganisme davant del qual són efectius (virus, bacteris, fongs, llevats, etc.), distingint entre virucides, bactericides, fungicides, etc.

A l’hora d’escollir desinfectant per a la indústria alimentària o per als àmbits sanitaris, aquests productes hauran de posseir el Registre HA o el Registre DES respectivament.

 

 

Què és l’esterilització?

 

L’esterilització, a diferència de la desinfecció, és l’acció mitjançant la qual s’eliminen tots els éssers vius que pugui haver en una superfície.

Com bé sabem, existeixen microorganismes patògens i altres que no ho són. Mentre que la desinfecció acaba únicament amb els patògens, el procés d’esterilització no contempla aquesta distinció, sinó que acaba amb tots els microorganismes.

L’esterilització és una tècnica molt comú als àmbits sanitaris d’alt risc o en indústries amb una producció molt precisa.

papelmatic-higiene-professional-diferencia-neteja-desinfeccio-esterilitzacio-esterilitzacio

Quins productes necessitem per a l’esterilització?

 

 

L’esterilització es pot dur a terme mitjançant processos físics o químics.

Un exemple de procediment físic seria l’autoclau, una tècnica que empra altes temperatures en humit, o els forns d’esterilització.

Pel que fa als procediments químics, un exemple seria l’aplicació de compostos com, per exemple, determinats alcohols o el formol.

 

A Papelmatic disposem d’un ampli ventall de productes que donen solució a les necessitats de neteja i desinfecció. Si vols més informació, pots escriure’ns a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’assessorarà: