La seguretat alimentària contribueix a garantir la innocuïtat dels aliments i el benestar dels consumidors finals.

 

 

A la indústria alimentària el concepte d’higiene va freqüentment lligat al de seguretat alimentària.

Amb aquest objectiu en ment, es dissenyen diversos protocols i es duen a terme procediments d’acord amb les legislacions actuals.

En aquest article repassarem el significat de seguretat alimentària en una indústria i alguns consells que ens poden ajudar a implantar-la.

 

 

Què és la seguretat alimentària?

 

Normalment, el concepte de seguretat alimentària comprèn quatre dimensions, que són: la disponibilitat física d’aliments, l’accés econòmic i físic a aquests aliments, l’ús dels aliments i l’estabilitat temporal dels tres punts anteriors.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), “La seguretat alimentària […] s’aconsegueix quan totes les persones, en tot moment, tenen accés físic i econòmic a suficient aliment, segur i nutritiu per satisfer les seves necessitats alimentàries […]”.

papelmatic-higiene-professional-seguretat-alimentaria-que-es-industria-alimentaria

Seguretat alimentària en la indústria alimentària

 

 

En el cas de la indústria alimentària, la seguretat alimentària es fonamenta, bàsicament, en garantir la innocuïtat dels aliments durant tot el procés de producció.

Per aconseguir això, elements com el disseny higiènic o la neteja i desinfecció dels seus espais i instal·lacions cobren especial importància.

Recordem que alguns bacteris suposen una gran amenaça per a la indústria alimentària.

 

 

Bacteris patògens a la indústria alimentària

 

Els bacteris patògens són els principals responsables d’algunes malalties de transmissió alimentària.

A la indústria alimentària és habitual trobar bacteris patògens com l’E.Coli, la Listèria o la Salmonella, entre d’altres.

A més, tampoc hem de perdre de vista als biofilms, que posen en perill la innocuïtat dels aliments, ja que són difícils de detectar.

papelmatic-higiene-professional-seguretat-alimentaria-que-es-bacteris-patogens

Consells per garantir la seguretat a la indústria alimentària

 

 

Com dèiem a l’inici d’aquest article, la higiene juga un paper fonamental a l’hora d’eliminar riscos i garantir la seguretat alimentària.

Per això, els següents consells de neteja i desinfecció ens poden ser de gran ajuda:

 

  • Aplicar un codi de colors durant la neteja per prevenir problemes de contaminació encreuada.
  • Exerceix força mecànica durant la neteja i evita els mètodes de polvorització o pressió, ja que fan que els microorganismes s’escampin.
  • Fes servir els productes adequats per a cada situació i evita aplicar dosificacions incorrectes, ja que els microorganismes són propensos a generar resistència davant dels productes químics.
  • Augmenta la freqüència de la higiene de mans en comptes de fer servir guants, així minimitzem considerablement el risc de contaminació encreuada.
  • Fes servir productes específics per a la detecció i eliminació de biofilms.