El compliment d’una sèrie de normes per a la manipulació dels aliments pot ajudar a prevenir riscos de contaminació encreuada.

 

Les mans són les principals transmissores de gèrmens en qualsevol entorn professional.

Als entorns que treballen amb aliments, la manipulació d’aquests productes es converteix en una acció de risc, donada l’alta probabilitat de que existeixi contaminació encreuada.

En articles anteriors debatíem sobre si era millor manipular els aliments amb o sense guants.

Però la veritat, és que l’ús d’Equips de Protecció Individual no és l’únic factor que influeix en els possibles efectes de la manipulació dels aliments. A continuació, repassem algunes de les principals normes per a una manipulació segura a la indústria alimentària i als negocis d’hostaleria:

 

 

Norma 1: Higiene personal

 

 

La higiene personal és una acció essencial per garantir la seguretat i innocuïtat dels aliments.

Això no només es refereix al rentat i desinfecció de les mans, sinó també a l’ús d’uniformes i EPIs com, per exemple, barrets, mascaretes o davantals.

Aquest punt també contempla que els treballadors prescindeixin de l’ús de joies durant la jornada de treball.

papelmatic-higiene-professional-pautes-manipular-aliments-higiene-personal

La manipulació dels aliments és més higiènica si es treballa directament amb les mans i s’intensifica la freqüència del rentat de les mans.

Norma 2: Evita barrejar aliments crus i cuinats

 

 

A les plantes de producció o restaurants està prohibit manipular aliments crus i aliments cuinats simultàniament.

Donat que els aliments crus presenten un nivell superior de bacteris i poden contaminar els aliments cuinats, es tractaran per separat.

A més, és important higienitzar les mans amb aigua i sabó cada vegada que passem d’un aliment a un altre.

Una altra solució per evitar que els aliments crus es barregin amb els cuinats consisteix en establir un codi de colors que s’aplicarà a les taules de treball i al material de neteja.

En aquells casos en els que no es disposi de tantes taules o colors, es netejaran i desinfectaran correctament aquestes superfícies abans de tractar altre aliment.

Norma 3: Accés limitat als espais de treball i higiene constant

 

La neteja i la desinfecció dels entorns que treballen amb aliments ha de ser constant i contemplar totes les superfícies.

Aquestes dues accions es duran a terme cada vegada que es canviï el tipus d’aliment que es vulgui manipular.

Amb l’objectiu de prevenir la contaminació encreuada, queda prohibida l’entrada d’elements bruts o de persones alienes a l’activitat a la sala de producció.

papelmatic-higiene-professional-pautes-manipular-aliments-acces

Norma 4: Prescindir dels draps de cotó per eixugar-se les mans o les superfícies

 

 

Els draps tèxtils composats a partir de cotó s’han fet servir durant molt de temps per eixugar les mans o les superfícies de treball.

No obstant això, aquests draps no representen l’opció més higiènica als entorns que treballen amb aliments.

Com a alternativa, es recomana fer servir productes de paper per eixugar-se les mans i draps de teixit no teixit d’un sol ús per eixugar les superfícies.

El teixit no teixit presenta una gran capacitat d’absorció i arrossegament i destaca pel seu baix despreniment de les fibres.

Norma 5: Evitar l’ús de cartrons i allunyar els aliments del terra

 

El cartró és un material porós que atrau la brutícia i determinats microorganismes capaços de comprometre la seguretat alimentària.

Amb l’objectiu de prevenir riscos de contaminació es recomana prescindir d’aquest material per emmagatzemar aliments.

També és important que aquests es trobin el més allunyats possible del terra, que és on hi ha major risc que es contaminin.

papelmatic-higiene-professional-pautas-manipular-aliments-caixes

Norma 6: Mantenir correctament els estris de cuina

 

 

Els estris de cuina també són un focus potencial de contaminació capaç de posar en risc la seguretat alimentària.

Hem d’evitar sigui com sigui que aquests productes quedin en contacte amb els aliments després del seu ús.

És important higienitzar-los després de l’activitat i tancar-los hermèticament quan es deixin de fer servir.

 

 

T’ajudem a revisar el teu pla de neteja i desinfecció

 

Necessites ajuda amb el pla de neteja i desinfecció del teu negoci? A Papelmatic comptem amb més de 55 anys d’experiència vetllant per la higiene i la seguretat dels entorns que treballen amb aliments.

Si vols conèixer la nostra oferta de productes o necessites que t’ajudem a gestionar la higiene pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari.

 

Data de la darrera actualització de l’article: 09/03/2023