Inicio » Blog » Indústria alimentària » Com es verifica la neteja i la desinfecció a la indústria alimentària?

Com es verifica la neteja i la desinfecció a la indústria alimentària?

Descobreix els passos per comprovar el compliment del pla de neteja i desinfecció a la indústria alimentària o als establiments que treballen amb aliments.

 

Les tasques de neteja i desinfecció resulten clau per garantir la seguretat alimentària.

No és casualitat que un dels prerequisits contemplats a la indústria alimentària sigui el pla de neteja i desinfecció.

En aquesta entrada detallàvem en què consistia aquest document i quins eren els principis que el composaven.

A continuació, veiem quines accions podem dur a terme per verificar el compliment del pla de neteja i desinfecció a la indústria alimentària.

 

 

Abans de començar la jornada laboral

 

El responsable encarregat de la neteja dels espais haurà de comprovar, mitjançant una primera inspecció visual, si les instal·lacions es troben en un correcte estat d’higiene.

Per això, s’examinarà l’espai en tot el seu conjunt i, de manera específica, es posarà atenció a les superfícies, equips i eines de treball.

Es considerarà un estat de neteja acceptable sempre que no es detectin restes de brutícia a simple vista.

papelmatic-higiene-professional-verificar-neteja-industria-alimentaria-abans-comencar

 

En el desenvolupament de la jornada laboral

 

 

En aquesta part del procés, cada operari haurà de revisar, de manera individual, l’estat dels equips i les eines de treball.

En aquest punt, també és important verificar que no quedin restes derivades de les tasques de neteja i desinfecció prèvies i que puguin comprometre el desenvolupament segur de l’activitat.

En cada torn, ha d’haver un responsable de neteja i aquesta serà fàcilment identificable i localitzable per part dels operaris.

 

 

Què s’ha de fer en cas d’irregularitats?

 

En el cas que es detecti alguna anomalia o irregularitat relacionada amb la neteja i desinfecció, aquesta s’haurà de registrar en un document especialment dissenyat per a aquesta finalitat.

A continuació, es reportarà la incidència al responsable de neteja del torn per, posteriorment, aplicar accions de neteja i desinfecció correctives.

Si tot i haver intentat corregir-la la incidència persisteix, s’haurà de revisar el pla de neteja i desinfecció.

papelmatic-higiene-professional-verificar-neteja-industria-alimentaria-irregularitats

 

T’ajudem a revisar el teu pla de neteja i desinfecció?

 

 

A Papelmatic treballem amb experts en seguretat alimentària i comptem amb les eines d’higiene adequades per fer front als problemes més comuns del sector.

Pots omplir el nostre formulari de contacte indicant-nos com et podem ajudar i et respondrem el més aviat possible.

Si ho prefereixes, pots visitar el nostre ecommerce i comprar els nostres productes directament a través d’aquesta plataforma.