Descobreix què és la innocuïtat alimentària, quin impacte té en l’àmbit sanitari i econòmic i com podem garantir-la a través de la higiene.

 

L’Organització de les Nacions Unides, juntament amb el suport de la FAO i l’Organització Mundial de la Salut, van proclamar el 7 de juny com el Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.

Cada any es celebra aquesta jornada amb l’objectiu de recordar la importància d’expedir aliments innocus i l’impacte que aquests poden tenir en la salut de les persones i en les economies de molts països.

En aquesta entrada aprofundim en el concepte d’innocuïtat alimentària, mostrem algunes dades d’interès al respecte i veiem com ens pot ajudar la higiene a assolir la seguretat alimentària.

 

 

Què és la innocuïtat alimentària?

 

La innocuïtat dels aliments es dona quan es poden garantir uns nivells de salubritat que permetin expedir aliments segurs i saludables.

Aquí és on entren en joc tres conceptes: la higiene alimentària, la seguretat alimentària i la innocuïtat alimentària.

Hem d’entendre que la seguretat alimentària no existeix sense la higiene alimentària, de la mateixa manera que no pot existir la seguretat alimentària sense la innocuïtat dels aliments.

papelmatic-higiene-professional-innocuitat-alimentaria-que-es

 

Dades d’interès sobre la innocuïtat alimentària

 

 

Sabies que, segons l’OMS, cada any aproximadament 600 milions de persones es posen malaltes per ingerir aliments contaminats? En el mateix període de temps, aproximadament 420.000 persones moren per aquesta causa.

I és que ingerir aliments insalubres és una de les causes principals de les intoxicacions, malalties de transmissió alimentària i malnutrició.

Això, alhora, deriva en un gran impacte econòmic i en una gran pressió als sistemes d’atenció de la salut.

 

 

Quin impacte té la ingesta d’aliments insalubres en la salut de les persones?

 

 

La manca d’innocuïtat alimentària pot acabar derivant en malalties causades per bacteris, virus, paràsits o agents químics que passen a l’organisme a través de la ingesta d’aigua o d’aliments contaminats.

Les principals malalties associades a aquesta causa són la diarrea o la meningitis.

Pel que fa als bacteris patògens més comuns que podem trobar als aliments en mal estat o mal cuinats, destaquem la Listèria o la Salmonel·la.

papelmatic-higiene-professional-innocuitat-alimentaria-salut-persones

 

Quin impacte té la manca d’innocuïtat alimentària en l’economia?

 

 

Segons un informe de l’any 2018 elaborat pel Banc Mundial sobre la càrrega econòmica de les malalties de transmissió alimentària als països d’ingressos baixos i mitjans, s’estima que es van perdre 110.000 milions de dòlars a l’any amb motiu de l’impacte d’aquestes malalties en la productivitat laboral.

D’altra banda, el cost de tractar aquestes malalties en els sistemes d’atenció de la salut s’estima en 15.000 milions de dòlars a l’any.

 

 

Com ens pot ajudar la higiene a procurar la innocuïtat alimentària?

 

 

Com comentàvem a l’inici d’aquest article, no existeix la innocuïtat alimentària i, per tant, tampoc la seguretat alimentària, sense una higiene estricta de les instal·lacions en les que es processen, manipulen i preparen els aliments.

A la nostra guia de neteja i desinfecció per a la indústria alimentària trobaràs les recomanacions bàsiques sobre la higiene alimentària.

També t’animem a consultar recomanacions sobre la manipulació dels aliments aquí.