Els productes desinfectants es classifiquen en virucides, bactericides o fungicides en funció del seu espectre d’actuació contra els microorganismes.

 

 

La composició dels productes desinfectants determina la seva capacitat d’acció i reacció sobre determinades superfícies i microorganismes.

Pensar que qualsevol producte desinfectant serveix per acabar amb tots els gèrmens és una creença força errònia.

Per començar, hem d’entendre que existeixen microorganismes de molts tipus: bacteris, fongs, llevats, virus, etc., pel que cadascun d’aquests microorgansimes requereix un compost específic per a la seva eliminació.

A continuació, veiem quin tipus de desinfectants existeixen en funció del seu caràcter.

 

 

Desinfectants bactericides, contra els bacteris

 

 

Els bacteris són microorganismes vius amb cèl·lula pròpia que poden ser infecciosos o no i estan molt relacionats amb els aliments.

Els desinfectants composats a partir de derivats clorats, oxigen actiu, derivats alcohòlics, derivats amoniacals o àcid peracètic presenten una gran capacitat per eliminar bacteris.

En aquests casos, cal destacar que els derivats amoniacals són més efectius en bacteris grampositius, mentre que per als bacteris gramnegatius farem servir derivats amoniacals.

 

 

Desinfectants virucides, contra els virus

 

Els virus són microorganismes que necessiten una cèl·lula aliena, que fan servir com a hoste per a la seva pròpia supervivència. A diferència dels bacteris, els virus sempre resulten perjudicials per a la salut.

Per a la seva eliminació, podem recórrer a desinfectants composats a partir de derivats alcohòlics, clorats, oxigen actiu o àcid peracètic.

En el cas dels desinfectants per a les mans, l’alcohol és el millor compost contra els virus.

Desinfectants fungicides i levarucides, contra fongs i llevats

 

 

Els fongs es presenten en moltes formes i tendeixen a l’esporulació per reproduir-se. Igual que ocorre amb els bacteris, poden ser nocius o no.

Els derivats aldehídics són el compost més eficaç contra els fongs o llevats infecciosos, malgrat que també ens podem servir de derivats clorats, oxigen actiu o àcid peracètic.

Recordem que la humitat és una gran aliada per a la reproducció dels fongs, així que prevenint-la, limitarem la seva reproducció.

 

 

Tractaments enzimàtics contra els biofilms

Els biofilms són comunitats de microorgansimes adherits entre si sobre algunes superfícies, que es protegeixen mitjançant una pel·lícula impermeable i mostren resistència davant dels detergents i desinfectants convencionals.

Previ pas a la desinfecció, per a la detecció de biofilms, es requereixen productes específics, com és el cas de BioFinder.

Per a la seva eliminació, els enzims són l’opció més eficaç. En aquest article t’expliquem més sobre els tractaments enzimàtics.

Com distingir un desinfectant bactericida, virucida o fungicida?

 

 

Les fitxes tècniques que proporciona el fabricant dels desinfectants han de reflectir aquesta informació.

A més, tots els desinfectants presenten un codi que ens ofereix informació sobre ells: l’any de registre, el seu caràcter, el número d’ordre, etc. En aquest article t’expliquem com s’ha de llegir.

Per a aquest codi, el número 20 ens indica que el desinfectant presenta capacitat bactericida i el 40 la seva capacitat fungicida, entre d’altres.

Recordem, a més, que és imprescindible que els desinfectants que es fan servir a la indústria alimentària posseeixin el Registre HA.