La higiene ambiental condiciona el benestar, la seguretat i la salut dels usuaris dels centres esportius.

 

La higiene ambiental sempre ha estat un tema de rellevància als centres esportius, ja que es relaciona amb el tractament de les males olors.

L’arribada de la Covid-19 ha aportat encara més valor a aquest concepte, davant de la necessitat de ventilar i alliberar l’ambient de virus i bacteris, amb l’objectiu de garantir un desenvolupament segur de l’activitat.

A continuació, veiem com afecta la higiene ambiental als centres esportius:

 

 

Què és la higiene ambiental?

 

Fem servir el concepte d’higiene ambiental per referir-nos al nivell de salubritat dels entorns.

En la higiene ambiental entren en joc, per tant, la qualitat de l’aire interior, el tractament de les males olors, la ventilació o l’eliminació de virus i bacteris suspeses en l’ambient.

A diferència de la higiene que s’aplica sobre les superfícies, la higiene ambiental passa molt més desapercebuda, però pot arribar a tenir el mateix impacto en la salut i el benestar de les persones.

papelmatic-higiene-professional-higiene-ambiental-centres-esportius-ambient

La higiene ambiental afecta al benestar dels usuaris als centres esportius

 

 

Malgrat que la majoria de les vegades no en som conscients, la percepció de les males olors té efectes negatius en la nostra experiència i, per tant, condiciona la imatge que percebem d’un espai.

Malgrat això, la contaminació odorífera no és l’únic problema de la manca d’higiene ambiental.

Aquells espais que no es ventilen, netegen o desinfecten sovint són més susceptibles d’allotjar virus o bacteris que suposen una amenaça per a la salut de les persones.

 

 

La Covid-19 ha donat una major visibilitat al concepte d’higiene ambiental

 

A més de posar en evidència la importància de la higiene en general, la Covid-19 ha servit per demostrat la importància de renovar l’aire dels espais tancats.

La ventilació s’ha convertit en una acció essencial per garantir la seguretat en els centres esportius.

La Covid-19 ha posat de rellevància que la manca d’higiene ambiental augmenta el risc de contagis infecciosos.

papelmatic-higiene-professional-higiene-ambiental-centres-esportius-covid19

Ventilació als centres esportius

 

 

Una de les accions que comprèn la higiene ambiental és la ventilació.

En el cas dels centres esportius es recomana ventilar els espais de manera natural sempre que sigui possible.

A més, també es pot reforçar la renovació de l’aire mitjançant l’ús de sistemes artificials, com és el cas dels sistemes de filtre HEPA o purificadors.

 

 

Eliminació de les olors als centres esportius

 

 

Les males olors generen una experiència negativa per als usuaris i, a més, també esdevenen una font de virus i bacteris.

Una de les errades més habituals que es fan a l’hora de combatre la contaminació odorífera és la de tractar d’emmascarar les partícules pudents amb ambientadors.

En comptes de fer servir ambientadors, es recomana fer servir desodoritzants enzimàtics, que desintegren les males olors de manera natural i eviten que es carregui l’ambient amb aromes químics.

 

 

Desinfecció ambiental als centres esportius

 

La desinfecció ambiental consisteix a eliminar de l’entorn possibles virus o bacteris mitjançant productes químics especialment dissenyats per a aquesta finalitat.

A més de la neteja i desinfecció de les superfícies, l’activitat que es duu a terme als centres esportius provoca una major càrrega microbiana en l’ambient.

La desinfecció de l’entorn juntament amb el tractament de les males olors ajudarà a reduir considerablement la presència de virus i bacteris.

papelmatic-higiene-professional-higiene-ambiental-centres-esportius-desinfeccio

Quins són els avantatges de la higiene ambiental als centres esportius?

 

 

Entre els avantatges d’aplicar una higiene ambiental als centres esportius destaca:

  • Major benestar i seguretat per als usuaris
  • Millora de la imatge de marca i millor reputació
  • Reducció de riscos innecessaris i que poden suposar una amenaça per a la salut de les persones

Si vols més informació sobre higiene ambiental als centres esportius contacta amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.