Inicio » Blog » Centres esportius » Mascaretes: Guia d’ús i tipus

Mascaretes: Guia d’ús i tipus

Mascaretes existeixen de molts tipus, però no totes actuen de la mateixa manera. Quines ens protegeixen i quines eviten contagis?

 

 

Els Equips de Protecció Individual són productes essencials als àmbits sanitaris i alimentaris.

Però l’impacte de la Covid-19 ha provocat que el seu ús s’extengui no només a altres sectors, sinó també a nivell particular.

Les mascaretes, en concret, s’han posicionat juntament amb els guants com un producte fonamental a l’hora de frenar la transmissió de gèrmens patògens.

I és que, com que protegeixen nas i boca, eviten que les anomenades gotes de Flügge traspassin al nostre entorn més proper o arribin al nostre organisme procedents de l’exterior.

Mascaretes n’existeixen de diversos tipus i malgrat que l’elecció del model correcte és important, també hem d’assegurar-nos de que les fem servir correctament perquè el seu ús sigui eficaç.

A continuació, exposarem els principals tipus de mascaretes que existeixen al mercat i repassarem les seves característiques.

Al final d’aquest article trobaràs alguns consells per a l’ús de les mascaretes.

 

 

Quins tipus de mascaretes existeixen?

 

 

Mascaretes amb filtre de partícules

Aquestes mascaretes amb filtre incorporat ens protegeixen de la inhalació de partícules perilloses que es troben a l’ambient.

Es tracta d’una peça totalment hermètica que s’adhereix a la cara, pel que requereix una prova d’ajustament prèvia.

Aquest tipus de mascaretes són reutilitzables (tot i que els seus filtres no ho són) i no es contempla el seu ús a nivell sanitari.

Mascaretes autofiltrants d’un ús

Existeixen tres tipus de mascaretes autofiltrants (FFP1, FFP2 i FFP3) que poden incloure vàlvula d’exhalació o no. En funció de la seva classificació, evitaran l’emissió de microorganismes o ens protegiran d’ells.

Podem distingir si són reutilitzables o no perquè les que sí ho són porten incorporada la marca “R”, mentre que les que no ho són estan marcades amb el distintiu “NR”.

Es tracta d’una peça facial hermètica, que també requereix ajustament previ i que no es considera material sanitari. No obstant això, poden ser útils per a aquest sector.

Distingim entre tres tipus de mascaretes autofiltrants:

 

 

Mascaretes FFP1

 

Poden incloure vàlvula d’exhalació o no i són indicades per treballar amb substàncies no tòxiques. La seva eficàcia de filtració és del 78%.

 

Mascaretes FFP2

 

Poden incloure vàlvula d’exhalació o no i són indicades per evitar la inhalació de pols, fum o aerosols. La seva eficàcia de filtració és del 92%.

 

Mascaretes FFP3

 

Sempre inclouen vàlvules d’exhalació i són indicades per evitar la inhalació de substàncies tòxiques o perjudicials per a la salut. La seva eficàcia de filtració és del 98%.

 

Què diferencia a les mascaretes FFP1 i FFP2 que tenen vàlvula amb les que no?

 

Com explicàvem, les mascaretes FFP3 sempre contenen vàlvules d’exhalació. Però les de tipus FFP1 o FFP2 poden incloure-la o no.

La principal funció d’aquesta vàlvula en les mascaretes autofiltrants és reduir el nivell d’humitat o calor que es produeix a l’interior de las macareta, fent que el seu ús sigui més còmode per a l’usuari.

No obstant això, diversos experts adverteixen de que les mascaretes autofiltrants que inclouen vàlvula no s’haurien de fer servir en ambients estèrils ni en el cas de pacients infectats amb Covid-19 ja que, a no ser que la vàlvula presenti un disseny especial, existeix risc de transmetre el virus a través d’ella.

 

 

Mascareta quirúrgica

Aquestes mascaretes protegeixen de dins cap a fora, pel que la seva funció principal és la de limitar l’emissió i propagació de microorganismes patògens.

Com el seu propi nom indica, aquestes mascaretes es fan servir en àrees quirúrgiques i són d’un sol ús.

A diferència de les mascaretes anteriors, aquesta peça no és hermètica i, per tant, no requereix ajustament previ.

Algunes mascaretes quirúrgiques amb el marcat IIR ofereixen un plus de protecció a la persona que les porta enfront a esquitxades de fluids orgànics.

Mascareta dual

Una mascareta dual és una combinació entre una mascareta quirúrgica i una mascareta autofiltrant de partícules.

Es tracta d’una peça hermètica, que requereix ajustament previ i que, a més de limitar l’emissió de microorganismes, ens protegeix de la inhalació d’aquests microorganismes.

Es considera un producte sanitari i també un Equip de Protecció Individual. Aquestes mascaretes són d’un sol ús.

Mascareta higiènica

Aquestes mascaretes no formen part dels anomenats Equips de Protecció Individual. Malgrat que no han estat testades ni tampoc estan homologades, es considera que limiten, en cert grau, l’emissió de microorganismes, prevenint el contagi.

Tot i així, en qualsevol cas, no protegeixen a l’usuari davant de microorganismes externs. Es tracta d’una peça no hermètica i, és la seva composició la que determina si es pot reutilizar mitjançant el rentat o no. Les mascaretes fabricades amb paper o teixit formen part d’aquest grup.

Infografia: Quins tipus de mascaretes existeixen?

 

 

A Papelmatic hem creat un document a mode d’infografia que mostra els principals tipus de mascaretes que existeixen en el mercat i informa de manera orientativa sobre la funció i les característiques de cadascuna d’elles.

La infografia diferencia en color verd, groc o vermell en funció de si aquesta limita l’emissió de microorganismes (dins-fora) o de si ens protegeix davant de microorganismes externs (fora-dins), on el verd significa que sí que és eficaç; el groc significa que no està demostrat i el vermell significa que no és eficaç.

Pots descarregar-la fent clic en el següent botó:

Consells d’ús de les mascaretes 

 

 

Mans netes abans de tot

Amb l’objectiu de mantenir la mascareta neta i evitar la seva contaminació, rentarem les nostres mans amb aigua i sabó abans de col·locar-nos la mascareta o bé les desinfectarem amb una solució hidroalcohòlica.

És important que repetim aquest mateix procés quan toquem les mascaretes per causes de força major, ens traiem la mascareta o després de llençar-la.

Pots consultar la nostra guia sobre la higiene de mans o descarregar la nostra infografia.

Ajustar bé les mascaretes a la cara

Una mascareta mal col·locada té els mateixos o pitjors efectes que no dur-la posada.

Perquè una mascarete estigui correctament col·locada és important que cobreixin tant la boca com el nas i la barbeta i que no quedin espais entre aquest producte i la pell. Podem ajudar-nos de les gomes o betes per ajustar-la.

En qualsevol cas, la mascareta no s’ha de dur només cobrint la boca o penjada al coll.

No tocar la mascareta durant el seu ús

Tocar la mascareta o recol·locar-la mentre es fa servir pot tenir efectes contraproduents, que serien més greus si, a més, tenim les mans brutes o la mascareta estigués contaminada. Aquest és conegut amb el nom de contaminació encreuada.

Per això, només en els casos en els que es consideri estrictament necessari tocar la mascareta mentre es fa servir, haurem de rentar les nostres mans amb aigua i sabó o desinfectar-les amb una solució en base alcohòlica.

Substituir les mascaretes a temps

L’escassetat actual de mascaretes que pateix el mercat fa que, sovint, “s’estiri” el seu ús més del necessari o indicat.

Hem de recordar que allargar la vida útil d’una mascareta humida o de la qual es sospiti que està contaminada, no és que tingui els mateixos efectos que no dur-la, sinó que suposa un greu risc per a la nostra salut, ja que la mascareta actua com a font de contaminació.

A Papelmatic disposem d’unes mascaretes que es poden rentar i reutilitzar fins a 75 vegades, que fan que la vida útil de la mascareta sigui major, sense posar en risc la salut dels usuaris.

En el cas de les mascaretes reutilitzables, és important parar atenció a les indicacions que facilita el fabricant o que es mostren a la fitxa tècnica del producte.

Retirar les mascaretes correctament

Quan retirem una mascareta hem de contemplar que és molt probable que estigui contaminada.

Per això, evitarem tocar la part frontal i la retirarem amb l’ajuda de les gomes o betes laterals.

Immediatament després rentarem les nostres mans amb aigua i sabó o les desinfectarem amb una solució hidroalcohòlica.

Infografia: Guia d’ús de mascaretes

 

 

En aquest article pots consultar diversos consells d’ús de mascaretes.

A més, a Papelmatic hem creat una infografia que informa de manera orientativa dels passos que s’haurien de seguir per col·locar i treure una mascareta i que mostra alguns consells per al seu ús.

Pots consultar la infografia fent clic en el següent botó: