El Teixit No Teixit ofereix el millor del paper i el millor d’un teixit per a la neteja, i tot sense ser ni una cosa ni l’altra.

 

 

Antigament, es feien servir draps de cotó per a la neteja. Uns anys més tard, la microfibra va revolucionar el mercat de les baietes i també el de les mopes.

Malgrat que els draps de microfibra continuen sent una opció igualment vàlida en l’actualitat, aquells sectors en els que la neteja és un imperatiu, busquen fugir dels inconvenients que, d’una manera o altra, ofereixen les baietes de cotó i microfibra.

Aquí és on apareix el Teixit No Teixit, un tipus de tèxtil que es diferencia dels habituals i que ofereix millors resultats pel que fa a la neteja.

 

 

Què és el Teixit no Teixit?

El Teixit No Teixit (TNT), Teixit Sense Teixir (TST) o nonwoven (en anglès) és un tèxtil que resulta de la unió de diferents fibres mitjançant procediments químics, tèrmics o mecàniques, sense que aquestes s’arribin a teixir.

Aquest material és especialment indicat per a la neteja a la indústria alimentària, química, farmacèutica, etc. i per a àmbits sanitaris.

El Teixit No Teixit combina el millor del paper i el millor del teixit i ofereix un gran equilibri pel que fa a duració, ús i cost.

Menor despreniment de les fibres

Els draps de Teixit No Teixit poden emprar-se tant per a la neteges en sec com en humit i, en aquest darrer cas, presenten una gran capacitat d’absorció dels líquids, per norma general.

Alguns draps de Teixit No Teixit estan especialment pensats per a l’absorció d’olis i carburants.

A més, existeixen opcions que permeten rentar els draps per fer-los servir novament.

Resistència a altes temperatures

 

 

El procediment mitjançant el qual es produeix el Teixit No Teixit, el converteix en un material lliure d’adhesius, resines o adherents.

Això fa que els draps de Teixit No Teixit siguin resistents a altes temperatures, podent-se fer servir per a la neteja de determinats processos industrials.

A més, el TNT és un material lliure de silicones, el qual el converteix en un producte ideal per als processos de pintura.

 

 

Gran capacitat d’arrossegament

El Teixit No Teixit és capaç de retenir partícul·les sòlides i d’arrossegar la pols de les superfícies d’una sola passada.

Això, juntament amb la característica de baix despreniment de les fibres, contribueix a una optimització de la neteja considerable.

Així, el TNT ens permet reduir el temps d’actuació als processos, evitar contaminació en el producte final i, per tant, la qualitat percebuda és major.

Tissfil, la marca de Teixit No Teixit de Papelmatic

A Papelmatic a més de treballar amb altres marques de referència en l’àmbit del Teixit No Teixit, comptem amb Tissfil, la nostra marca pròpia del TNT.

A Papelmatic treballem des de fa més de 15 anys amb Teixits No Teixits i això ens ha permès detectar les necessitats emergents dels diferents sectors professionals.

Tissfil ens permet actuar amb major flexibilitat i oferir opcions que s’ajustin més a les necessitats dels nostres clients en quant a mides o formats.

Teixit No Teixit per a tots els sectors

 

 

La composició del Teixit No Teixit és el que determina la seves característiques i validesa per a un sector o altre.

Per exemple, comptem amb draps de Teixit No Teixit amb registre alimentari i disponibles en diferents colors per codificar la neteja.

També existeixen draps de TNT esterilitzats, especialment indicats per a les sales blanques o determinats àmbits sanitaris.

 

 

Formats per a totes les necessitats

El Teixit No Teixit es comercialitza en forma de draps prèviament tallats o de bobines a partir de les quals s’obtenen els draps.

Ambdós formats ofereixen draps en diferents mides i colors per cobrir les necessitats que presenten la majoria dels sectors.

A més, també existeixen formats innovadors, com són els cubs d’impregnació per a un ús directe en humit dels draps de TNT.

Pots consultar la nostra guia d’ús de Teixit No Teixit que mostra quin producte Tissfil és apte per a cada ocasió o sector.

Si vols informació sobre els productes de TNT contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.