En aquesta entrada repassem les principals recomanacions per gestionar de manera higiènica i segura els residus alimentaris.

 

Els residus acostumen a ser la part oblidada en termes de contaminació encreuada, ja que són vistos com un element aliè a la producció.

Però, la veritat és que, en sectors com l’agroalimentari, una incorrecta gestió dels residus pot arribar a comprometre la seguretat alimentària.

En aquesta entrada repassem les principals recomanacions per gestionar els residus alimentaris d’una manera higiènica, segura i que no comprometi la innocuïtat dels aliments expedits.

 

 

On es generen els residus alimentaris?

 

 

Els residus alimentaris es poden generar en qualsevol moment o lloc en els que s’estiguin manipulant aliments.

A nivell industrial, el més habitual és trobar-los a les plantes de producció alimentària, zones d’emmagatzematge d’aliments o durant el seu transport i distribució.

El control i la correcta gestió dels residus alimentaris són claus per evitar posar en perill la resta del procés.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-alimentaris-industria-alimentaria-on

 

Quins tipus de residus alimentaris existeixen?

 

 

Podem trobar-nos amb dos grans grups de residus alimentaris en funció de la seva procedència o composició.

Destaquem els residus biodegradables (en la seva majoria aliments), els residus derivats de l’activitat industrial (envasos), els residus perillosos (substàncies químiques) i els denominats SANDACH (com, per exemple, l’oli de fregir).

En aquesta entrada podràs consultar en detall quins residus pertanyen a cadascun dels quatre grups.

 

 

Reciclar per a un major control i menor impacte mediambiental

 

Per gestionar els residus alimentaris es recomana disposar de contenidors diferenciats per colors, amb l’objectiu d’afavorir les tasques de reciclatge.

Abans de llençar les restes en cada contenidor, identificarem a quin grup pertany cadascun d’ells, així com també assignarem un contenidor a cada tipus de residu.

És important ubicar els contenidors en una zona específica i amb prou ventilació.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-alimentaris-industria-alimentaria-reciclar

 

Disposar de contenidors amb tapa i pedal

 

 

Un altre punt a tenir en compte és l’estructura dels contenidors. I és que a més d’estar diferenciats per color, és recomanable que incorporin tapa i pedal.

D’aquesta manera, minimitzem el contacte dels treballadors encarregats de la recollida i rebuig dels residus amb les restes que ja hi ha als contenidors.

La tapa pot ser un element diferenciador per establir un codi de colors que promogui el reciclatge.

 

 

Desinfectar els contenidors freqüentment

 

Els residus que es troben a l’interior dels contenidors, sovint, són una font de contaminació.

Malgrat que fem servir bosses de residus adequades a les mides del dispensador, és inevitable que aquests, en un moment o altre, entrin en contacte amb els residus.

Entenent que les parets, tapa o pedal del contenidor estan contaminats, és essencial desinfectar-ho tot amb prou freqüència.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-alimentaris-industria-alimentaria-desinfeccio

 

Rebutjar els residus ràpidament després de l’activitat

 

 

Molts residus alimentaris com, per exemple, els biodegradables, tendeixen a descompondre’s ràpidament i poden posar en risc la resta de l’entorn.

Uns altres, com és el cas dels residus tòxics, poden resultar nocius per a la salut de les persones i per al desenvolupament de l’activitat a mig i llarg termini.

Per evitar que els residus alimentaris posin en perill la salubritat dels aliments expedits, convé retirar-los ràpidament i rebutjar-los als contenidors corresponents.

 

 

Evitar llençar oli pel desguàs

 

Sota cap circumstància s’ha de llençar l’oli que s’ha fet servir per cuinar per la pica o per qualsevol altres desguàs de la planta alimentària.

Les restes d’oli s’han d’emmagatzemar en recipients destinats a aquesta finalitat per recollir-los, més tard, una empresa especialitzada.

Recordem que l’abocament d’oli per la pica pot causar obstruccions i danys a les canonades.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-alimentaris-industria-alimentaria-oli

 

Apartar els residus químics i tòxics

 

 

Els residus de caràcter perillós, com és el cas de les solucions químiques o de les substàncies tòxiques, s’han d’apartar de la resta de residus alimentaris i també de les zones en les que es manipulen aliments.

Aquests s’han d’emmagatzemar igualment en recipients específics i, més tard, seran recollits per una empresa especialitzada.

Recordem que els detergents i desinfectants s’han de mantenir allunyats dels aliments durant l’activitat.

 

 

Rentar-se les mans amb aigua i sabó després del contacte amb residus alimentaris

 

 

Una altra acció molt necessària per procurar la seguretat alimentària i garantir la salut de les persones és la de rentar-se les mans amb aigua i amb sabó després d’haver manipulat residus alimentaris.

Les mans són les principals transmissores de virus, bacteris o altres microorganismes patògens que estan presents en aquest tipus de rebutjos.

Higienitzant-les, evitem la contaminació encreuada i garantim la seguretat en tots els processos.

papelmatic-higiene-professional-gestio-residus-industria-alimentaria-higiene-mans

 

Busques solucions que t’ajudin a gestionar els residus alimentaris?

 

 

A Papelmatic comptem amb una àmplia trajectòria oferint solucions per a la higiene a la indústria alimentària.

Disposem de contenidors, detergents, desinfectants i altres solucions que et poden ajudar a gestionar els residus alimentaris.

Si vols que et fem arribar una proposta personalitzada, només ens has d’escriure a través del nostre formulari de contacte.

 

 

 

També pots visitar el nostre ecommerce disnordic.com per conèixer el catàleg en detall.

 

 

 

Data de la darrera actualització de l’article: 13/06/2023