Quan descuidem la neteja i la desinfecció de determinades superfícies, aquestes es converteixen en fonts atípiques de contaminació encreuada.

 

La contaminació encreuada és un repte constant amb el que han de bregar els entorns alimentaris diàriament.

Malgrat que aquest concepte s’ha estès molt més amb l’arribada de la Covid-19, a les indústries alimentàries ja fa anys que combaten bacteris patògens com, per exemple, la Salmonella, la Listèria o la E. Coli.

Per evitar que aquests afectin a la innocuïtat dels aliments i, per extensió també a la salut de les persones, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions es converteixen en una necessitat.

Però, són totes les superfícies igual de rellevants a l’hora de dur a terme la higiene?

Un estudi publicat al Journal of Food Protection ens demostra que no. Els resultats de la investigació indiquen que existeixen determinades superfícies que es descuiden durant les tasques de neteja i que es converteixen en fonts atípiques de contaminació encreuada.

A continuació, veiem quines són algunes d’aquestes superfícies:

 

 

Els bitllets i les monedes

 

En articles anteriors parlàvem de la capacitat que tenen les monedes i els bitllets per transmetre virus i bacteris.

Els diners són manipulats per centenars de persones i s’intercanvien molt ràpidament, recorrent llargues distàncies en poc temps.

Per què és una font de contaminació potencial, doncs? Bàsicament perquè no hi posem atenció a la seva neteja. Toquem les monedes i els bitllets que han passat per moltes altres mans prèviament (probablement brutes) i no som conscients del risc que això suposa.

papelmatic-higiene-professional-fonts-contaminacio-atipica-industria-alimentaria-diners

Els davantals i altres teixits

 

 

Quan es fan servir davantals de teixit, és habitual demorar-se més de l’indicat en el seu rentat.

Mentre que els diners són manipulats per moltes persones, en el cas dels davantals, és habitual que només estiguin en contacte amb la persona que els està fent servir.

No obstant això, aquest contacte és molt més brut, ja que existeix certa tendència a fer-los servir a mode de drap.

 

 

Pantalles, datàfons i altres dispositius electrònics

 

Les tecles dels datàfons i d’altres dispositius electrònics formen part, juntament amb les pantalles tàctils, de les superfícies de major contacte.

Llavors, per què entren també dins del grup de fonts atípiques de contaminació encreuada?

Simplement perquè, com que es tracta d’entorns alimentaris i aquests dispositius no tenen relació directa amb els aliments, és habitual obviar la seva neteja i desinfecció.

papelmatic-higiene-professional-fonts-contaminacio-atipica-industria-alimentaria-pantalles

Espais de treball reduïts

 

 

Els espais de treball reduïts són més propensos a convertir-se en una font de contaminació encreuada.

La manca d’espai i l’acumulació d’una gran quantitat d’objectes per centímetre quadrat dificulten la neteja i la desinfecció d’aquestes superfícies.

La manca de temps provoca que, sovint, s’ignorin les necessitats de neteja d’aquestes zones de treball i es converteixin en el brou de cultiu de molts patògens.

 

 

Recomanacions per prevenir les fonts atípiques de contaminació encreuada

 

 

Malgrat que és difícil conscienciar-se del risc que suposen aquestes superfícies per a la innocuïtat dels aliments i la salut de les persones, quan ja hem donat aquest pas, l’important és posar-hi remei.

  • Una de les armes més eficaces per evitar que els bitllets i les monedes es converteixin en el mitjà de transport predilecte de virus i bacteris és la higiene de mans. Aquesta acció tan simple i vàlida per a moltes altres situacions, ajuda a frenar la transmissió.
  • En el cas dels davantals i altres teixits, la nostra recomanació és apostar per productes d’un sol ús. D’aquesta manera, assegurem que es talli la cadena de contaminació quan s’acaba de fer servir el davantal o el tèxtil en qüestió.
  • Per prevenir la contaminació encreuada en pantalles i dispositius electrònics és recomanable netejar i desinfectar les superfícies amb una major freqüència.
  • Per últim, en el cas dels espais reduïts, un millor ordre i organització dels elements faran que les tasques de neteja i desinfecció siguin menys costoses.

 

Per a més informació sobre higiene a la indústria alimentària pots visitar la nostra guia.