Infeccions nosocomials: Què són i com ens afecten?

Infeccions nosocomials: Què són i com ens afecten?

Les infeccions nosocomials poden combatre’s amb una neteja i desinfecció adequades i la correcta zonificació dels espais.    Avui dia, estem força familiaritzats amb el concepte de contaminació encreuada, aquell procés mitjançant el qual dos elements es contaminen...