Inicio » Blog » portada » La higiene de mans, eficaç contra les infeccions nosocomials

La higiene de mans, eficaç contra les infeccions nosocomials

L’Estudi de Prevalença de les Infeccions Nosocomials a Espanya (EPINE) va concloure l’any 2017 amb unes dades força preocupants: les infeccions nosocomials o intrahospitalàries van créixer 2,2 punts respecte l’any anterior, afectant així a un 7,7% dels pacients d’hospitals, centres mèdics, centres sociosanitaris…  

L’estudi, a més afirmava que la probabilitat que es produeixin infeccions nosocomials és major quan més llarga és l’estança del pacient al centre. Això pot deure’s a que els processos de neteja i desinfecció més exhaustius es porten a terme en moments d’altes o ingressos, passant a ser més moderats o simplement de “manteniment” per a la resta de pacients. 

Això ens demostra que hem d’estar atents a tots els elements que conformen l’espai (cortines, baranes, portes, finestres…) ja que qualsevol superfície és bona pels gèrmens.   

Pel que fa a la higiene dels pacients, una higiene i desinfecció de les mans constant ajuda a prevenir les infeccions nosocomials. En qualsevol cas, l’opció més eficaç sempre serà el rentat de mans amb aigua i sabó. Però en els casos en els que aquesta acció no sigui possible, optarem per la desinfecció de les mans amb gels hidroalcohòlics. Pots consultar els avantatges dels gels desinfectants aquí 

Per acabar, els desinfectants que s’empren per a l’eliminació de gèrmens en l’espai, han d’estar en possessió del Registre DES, que garanteix l’eficàcia d’aquest producte en entorns sanitaris. I pel que respecta al sabó de mans, existeixen solucions especialment dissenyades per combatre els microbis. Pots consultar-les en aquest article