Desinfectar les superfícies ha esdevingut una pràctica habitual per frenar la transmissió i prevenir contagis de Covid-19.

 

La Covid-10 ha posat en evidència el risc que suposa la contaminació encreuada per a la transmissió de virus i bacteris.

Amb l’objectiu de prevenir contagis, s’han intensificat algunes accions relacionades amb la higiene com, per exemple, desinfectar les superfícies.

Les autoritats sanitàries recomanen augmentar la freqüència de neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte. Aquestes superfícies adopten múltiples formes en funció de l’entorn en el que es troben.

A continuació, veiem com identificar les superfícies de major contacte en els diferents entorns professionals i quines solucions ens poden ajudar a prevenir contagis de Covid-19.

 

 

Quines són les superfícies de major contacte als entorns professionals?

 

 

Per entendre què és una superfície de “gran contacte” hem de contemplar com es manipulen. Ens farem preguntes com, per exemple “Quantes persones manipulen una superfície durant un espai de temps determinat?” o “Es tracta d’una superficie estàtica o mòbil?”.

I és que no actuarem de la mateixa manera amb un taulell d’una cuina que amb un paquet que es transporta d’un punt a l’altra.

Per exemple, en una indústria alimentària, a més dels poms de les portes o els taulells, també seran considerades superfícies de gran contacte les caixes que es fan servir per transportar els aliments.

 

 

Quant de temps sobreviu el virus SARS-CoV-2 sobre les superfícies?

 

A través de diversos estudis, la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha conclòs que el virus causant de la Covid-19 pot sobreviure un màxim de 72 hores en superfícies o objectes de plàstic o acer inoxidable; un màxim de 4 hores sobre superfícies o objectes de coure i un màxim de 24 hores sobre el cartró.

Com comentàvem al punt anterior, hem de parar especial atenció a aquells objectes que canvien d’entorn constantment.

Per minimitzar riscos, els quantificarem i identificarem de quin material estan fets per determinar la freqüència de neteja i desinfecció.

papelmatic-higiene-professional-desinfeccio-superficies-covid19-caixes

Com eliminar el coronavirus SARS-CoV-2 de les superfícies?

 

 

Una vegada hem fet el pla d’higiene, procedirem, en primer lloc, amb la neteja de superfícies. Per això emprarem els netejadors habituals.

En aquest article t’expliquem com escollir detergents en funció del tipus de residu a eliminar.

Quan ja no quedin restes de brutícia o matèria orgànica sobre les superfícies, procedirem amb la desinfecció.

Recordem que els desinfectants més efectius contra el coronavirus causant de la Covid-19 són aquells que es formulen en base a clor o alcohol.

 

 

Desinfectant Sanit IPA NE, per eliminar el coronavirus SARS-CoV-2 de les superfícies

 

El desinfectant Sanit IPA NE compta amb una fórmula en base a un 75% d’Isopropanol, aprovada pel Ministeri de Sanitat i la OMS com a desinfectant virucida.

Sanit IPA NE es pot aplicar en qualsevol entorn professional (hostaleria, indústries, escoles, àmbits sanitaris, etc.) i en tot tipus de superfícies, incloent aquelles que estan en contacte amb aliments.

És un desinfectant eficaç que presenta un nivell de perill molt baix pel que fa a manipulació i impacte mediambiental, ja que es volatilitza ràpidament.

papelmatic-higiene-professional-desinfeccio-superficies-covid19-sanit-ipa-ne

Si vols conèixer la nostra oferta de productes per combatre el virus causant de la Covid-19 sobre les superfícies, escriu-nos a través del nostre formulari de contacte i t’assessorament sense cap compromís.