Entre els avantatges del disseny higiènic destaca una optimització dels recursos i el temps emprat en les tasques de neteja.

 

 

En articles anteriors repassàvem la definició de disseny higiènic industrial i els seus principis bàsics.

Recordem que aquesta tècnica pretén assegurar una neteja fàcil i accessible als equips i instal·lacions industrials i minimitzar els possibles riscos de contaminació.

A continuació, veurem quins són els principals avantatges del disseny higiènic industrial en indústries com, per exemple, la farmacèutica o l’alimentària, entre d’altres.

 

 

Menys contaminació, igual a més seguretat

 

Quan prevenim i reduïm la possibilitat que els microorganismes s’acumulin a les instal·lacions o equips, estem reduint considerablement el risc de contaminació encreuada.

La neteja més accessible també fa que aquests elements estiguin nets durant més temps (com que no és necessària una neteja en profunditat, s’higienitzen amb major freqüència).

Això, en definitiva, resulta en una major seguretat dels processos i garanteix la innocuïtat dels productes expedits.

papelmatic-higiene-professional-avantatges-disseny-higienic-seguretat

Optimització dels recursos destinats a la neteja

 

 

Com que la neteja és més senzilla, es destinen menys recursos a la neteja i, els que es destinen, pateixen un menor desgast.

Això, a la llarga, suposa un estalvi considerable, ja que no és necessari comprar tants estris de neteja i s’allarga la vida útil d’aquests productes.

A més, està comprovat que el fet d’implantar el disseny higiènic en una indústria redueix de manera notable el volum de residus generats.

 

 

Estalvi de temps durant les tasques de neteja

 

Igual que ocorre amb el material destinat a la higiene, gràcies a la simplificació de la neteja i al fàcil accés a les instal·lacions, aconseguim reduir el temps destinat a aquesta tasca.

Com comentàvem, això permet higienitzar un mateix equip amb major freqüència, ja que no és necessària una neteja en profunditat.

D’altra banda, el temps que estalviem en la neteja, es pot destinar a la producció.

papelmatic-higiene-professional-avantatges-disseny-higienic-temps-neteja

Menor impacte mediambiental

 

 

El disseny higiènic industrial contribueix també a un menor consum energètic en comparació amb els mètodes convencionals.

D’aquesta manera, aconseguim reduir les emissions de CO2 i generem una menor quantitat de residus en general i d’aigües residuals en particular.

Relacionat amb l’optimització de recursos en la neteja, també minimitzem l’ús de productes químics.

 

 

Millora de la imatge de marca

 

Una empresa que es preocupa per la higiene transmet seguretat als consumidors i genera en ells una imatge de marca positiva.

Malgrat que en un entorn industrial és força difícil que la higiene sigui visible per al consumidor final, això sí que es percep en el producte expedit.

Garantint la seguretat dels processos, evitem inconvenients que poden suposar problemes greus per a l’empresa.

papelmatic-higiene-professional-avantatges-disseny-higienic-imatge-marca