Els temps d’aplicació, la dosificació i la conservació dels productes desinfectants condiciona de manera molt directa l’acció que aquests exerceixen sobre les diferents superfícies. 

 

 

Escollir el producte desinfectant més potent no ens garanteix, en cap cas, que obtinguem els millors resultats. 

Un desinfectant es converteix en un arma eficaç contra els gèrmens en el moment en que es respecten les dosificacions, els temps i les pautes d’aplicació.  

A continuació, exposem una sèrie de recomanacions que t’ajudaran a optimitzar l’ús dels productes desinfectants emprats en el teu negoci. 

 

Recomanacions per a l’aplicació de productes desinfectants 

 

  • Les dilucions i envasat dels productes es realitzaran de manera centralitzada en aquells espais en els que es disposi de dispensadors. 
  • Els recipients en els que es preparen les solucions per a la desinfecció han d’estar completament nets per evitar barreges amb el producte anterior. 

 

Es desaconsella totalment reomplir les ampolles. Aquestes han de buidar-se i rentar-se després de cada torn de treball.  

 

  • Els envasos amb les solucions desinfectants han d’estar correctament tapats i ben etiquetats per evitar errades innecessàries. 
  • Les dilucions elaborades amb productes desinfectants clorats (lleixiu) han d’utilitzar-se abans que passin 24 hores, independentment de si estan correctament tancats ja que, la solució perd eficàcia.  
  • Qualsevol producte o solució desinfectant ha d’estar ben lluny de la llum i de fonts de calor que amenacen amb fer malbé el producte. 
  • Desfer-se d’aquells productes sobre els quals no es tingui informació sobre la data d’apertura. 
  • El temps mínim d’aplicació per als productes desinfectants sobre superfícies ha de ser de 10 minuts.

 

En el cas que un desinfectant s’assequi abans que hagin transcorregut els 10 minuts, hem de tornar-lo a aplicar. 

 

  • Abans d’aplicar qualsevol solució per a la desinfecció, hem d’estudiar si aquesta és compatible amb la superfície. Per exemple, els productes clorats no són ben acceptats sobre superfícies metàl·liques. 
  • La matèria orgànica inactiva els productes desinfectants. Per això, és essencial haver netejar la superfície prèviament. En aquest article, pots consular la neteja entre neteja i desinfecció. 

 

A més de seguir aquestes pautes és imprescindible consultar les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat de cada producte ja que, poden haver-hi excepcions.