Inicio » Blog » Indústria » Mesures d’higiene i seguretat a la indústria

Mesures d’higiene i seguretat a la indústria

Descobreix les nostres recomanacions per prevenir riscos a les plantes industrials a través de la higiene i la protecció personal.

 

La contaminació encreuada o l’exposició del personal a substàncies tòxiques són els dos riscos principals que podem trobar a les plantes de treball industrials.

A mode de prevenció, podem recórrer a diferents mesures relacionades amb la higiene i la seguretat personal.

A continuació, mostrem algunes d’elles:

 

 

Quins són els principals riscos laborals per als treballadors de les plantes industrials?

 

 

Els riscos que trobem a les instal·lacions industrials poden variar en funció del tipus de producte que s’hi manipuli, però, en la majoria dels casos, la contaminació encreuada és un denominador comú.

En el cas de la indústria alimentària, haurem de fer front a la transmissió de bacteris per garantir que expedim productes innocus.

Si parlem d’una indústria farmacèutica, l’objectiu serà el mateix, però haurem de posar atenció a altres aspectes com, per exemple, la quantitat de partícules alliberades en l’ambient.

 

 

Protegeix el teu cos amb bates, davantals o maniguets d’un sol ús

 

L’ús d’Equips de Protecció Individual que cobreixen el tors o les mànigues afavoreix un desenvolupament més higiènic de l’activitat.

En el cas de la indústria alimentària, l’ús de bates, davantals o maniguets protegeix als usuaris davant d’esquitxades.

A més, si ens assegurem que aquests EPIs siguin d’un sol ús, també estem limitant la contaminació encreuada.

papelmatic-higiene-professional-mesures-seguretat-industria-bates

Vols prevenir el risc de contaminació encreuada a la teva planta industrial? Descobreix les nostres recomanacions fent clic en aquest enllaç.

 

Renta o desinfecta les teves mans amb prou freqüència

 

 

Malgrat que l’ús de guants és necessari en molts processos industrials, també convé recordar que aquests atorguen una falsa sensació de seguretat.

En aquest sentit, higienitzar les nostres mans amb prou freqüència, ens ajudarà a prevenir riscos de contaminació encreuada.

Aquesta acció es pot dur a terme mitjançant el rentat amb aigua i sabó o fent servir gels hidroalcohòlics.

 

 

Limita el contacte amb elements o superfícies que puguin estar contaminades

 

Els residus són una font de contaminació en qualsevol sector professional. Això fa que sigui estrictament necessari adoptar mesures d’higiene i protecció personal després d’haver estat en contacte amb ells.

El mateix ocorre amb les superfícies susceptibles d’estar contaminades com, per exemple, una taula de tall a la indústria alimentària.

És important identificar quins són els punts crítics a les plantes industrials per limitar el contacte i adoptar les mesures corresponents.

papelmatic-higiene-professional-mesures-seguretat-industria-contacte

 

Neteja i desinfecta les superfícies diàriament

 

 

A més de tenir identificades quines són les superfícies que acumulen més brutícia o que tenen més possibilitats de contenir una major càrrega bacteriana, és necessari actuar en termes d’higiene.

Qualsevol superfície d’una planta industrial s’haurà de netejar i desinfectar diàriament amb els productes adequats.

Incidirem amb més insistència en aquells elements que presenten un major risc de contaminació.

 

 

Substitueix o higienitza el vestuari sempre que sigui necessari

 

 

L’ús d’EPIs és important per limitar els riscos a les plantes industrials, però hem de tenir present que els guants, davantals o mascaretes únicament compleixen amb la seva funció si es fan servir de manera correcta.

Per això, s’ha de consultar el temps d’ús recomanat per cada fabricant i substituir aquests productes de manera higiènica.

En el cas dels uniformes, aquests s’han de rentar sempre que existeixi la possibilitat de que s’hagin contaminat.

papelmatic-higiene-professional-mesures-seguretat-industria-vestuari

 

Fes servir la mascareta per prevenir contagis

 

 

La mascareta té una doble funció a les plantes industrials: d’una banda, poden servir per protegir als usuaris davant de la inhalació de substàncies tòxiques i, d’altra banda, també limita la propagació d’agents infecciosos.

En aquesta entrada et mostrem els tipus de mascaretes que existeixen i les seves característiques principals.

A més, també pots consultar la nostra guia d’ús de mascaretes amb els passos necessaris per col·locar-les i treure-les.

 

 

Vols provar productes d’higiene i protecció per al sector industrial?

 

 

A Papelmatic disposem d’un ampli catàleg de productes amb solucions d’higiene i protecció per al sector industrial.

Per rebbre una oferta d’algun d’aquests productes, ens pots escriure a través del nostre formulari de contacte.

Si vols, també pots consultar el catàleg complet de productes accedint al nostre ecommerce disnordic.com.

 

 

Consulta la nostra infografia amb les mesures d’higiene i seguretat per a la indústria

 

A continuació, pots descarregar la nostra infografia amb les recomanacions bàsiques per garantir uns nivells òptims d’higiene i seguretat a les plantes industrials.