La Covid-19 ha obligat a intensificar la higiene a les clíniques dentals per frenar la transmissió i garantir la salut de tots els usuaris.

 

La Covid-19 ha fet que la higiene a les clíniques dentals adquireixi més importància que mai degut al grau d’exposició a microorganismes patògens.

Entre les mesures implantades per minimitzar el risc de contagi no només es contempla la neteja i desinfecció dels espais, sinó també la higiene personal de pacients i professionals.

A continuació, repassem com ha afectat la Covid-19 a la higiene a les clíniques dentals.

 

 

Augmentar la freqüència de la higiene de mans

Aquesta premissa és extensible a tots els àmbits i s’ha posicionat com una de les mesures més eficaces per frenar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19.

La higiene de mans, ja sigui amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, minimitza la transmissió d’aquest i altres virus.

Per això, es recomana col·locar estacions de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics de la clínica dental com, per exemple, a l’entrada o a la sortida.

papelmatic-higiene-professional-higiene-cliniques-dentals-covid19-higiene-de-mans

Prioritzar l’ús de paper per eixugar

 

 

En articles anteriors avisàvem que eixugar-se les mans amb assecadors d’aire incrementa la contaminació microbiana en un 70%. Per aquest motiu es recomana fer servir paper eixugamans.

Per fer front a la Covid-19, no només substituirem els assecadors d’aire per paper eixugamans, sinó que també farem el mateix amb les tovalloles de teixit.

A diferència de les tovalloles o els assecadors, el paper “atrapa” els gèrmens i els envia directament a la paperera, minimitzant així el risc de contagi.

 

 

Revisar els productes que es fan servir per a la desinfecció

 

Per a la neteja es poden seguir fent servir els detergents habituals, però per a la desinfecció es recomana l’ús de productes clorats o alcohòlics, preferiblement amb caràcter virucida.

Per desinfectar els dispositius més sensibles a la humitat com, per exemple, aquells que funcionen amb electricitat, es recomana l’ús de desinfectant alcohòlics, ja que s’evaporen ràpidament i eviten fer malbé els equips.

A Papelmatic disposem d’Alcolac Plus, un desinfectant alcohòlic amb caràcter virucida, bactericida i fungicida.

papelmatic-higiene-professional-higiene-cliniques-dentals-covid19-desinfectants

Mampares separadores de protecció

 

 

A la zona de recepció o en aquells espais comuns on no sigui possible mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres es col·locaran mampares separadores.

Aquestes mampares obliguen igualment a fer servir mascaretes. En el cas de les sales d’espera, s’han de distribuir els espais de manera que es mantingui la distància de seguretat.

A més de les mamapares separadores, també es poden instal·lar al terra senyals de vinil que delimitin les zones d’espera.

 

 

Rebuig o higiene del material emprat durant la consulta

 

Es recomana guardar tot el material en un lloc tancat i preparar només aquell que es farà servir per evitar que la resta es contamini.

Dins del possible, s’evitaran els tractaments amb aerosols com, per exemple, l’ús de la xeringa aire-aigua, amb la finalitat d’evitar esquitxades.

Pel que fa al material d’un sol ús, l’hem de dipositar en contenidors específics amb tapa i pedal. La resta de material s’esterilitzarà o es desinfectarà amb els procediments habituals després de cada pacient.

papelmatic-higiene-professional-higiene-cliniques-dentales-covid19-rebuig

Equips de Protecció Individual

 

 

L’ús de la mascareta és obligatori per als professionals i també per als pacients, exceptuant el moment del tractament.

El personal ha de disposar de guants protectors, preferiblement de nitril i, independentment de l’ús d’aquest EPI es rentaran i higienitzaran les mans constantment.

És recomanable proporcionar als pacients cobresabates abans d’entrar a la consulta per minimitzar el risc de transmissió.

 

 

Quines són les superfícies de major contacte?

 

A les clíniques dentals s’incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte o de contacte directe amb el pacient.

És el cas del seient, per exemple, que a més es protegirà amb un plàstic o amb paper llitera. També pararem especial atenció als poms de les portes, mostradors, banys, elements de la sala d’espera, etc.

Després de cada visita es recomana ventilar les estances.

papelmatic-higiene-professional-higiene-cliniques-dentals-covid19-contacte-superficies
Si vols més informació o necessites que t’assessorem sobre la higiene a les clíniques dentals, pots contactar amb nosaltres fent clic al següent botó.