Eixugar les superfícies després d’haver netejat o desinfectat ajuda a minimitzar el risc de contaminació microbiana als àmbits sanitaris i alimentaris.

 

 

Des de fa un temps, avancem cap a la cultura de la neteja en humit. La impregnació de mopes o draps ha guanyat terreny poc a poc a les escombres o pals de fregar convencionals.

Això ocorre, sobretot, en els àmbits sanitaris i alimentaris, dos sectors que, degut al seu alt nivell de susceptibilitat en quant a higiene, han demostrat que els mètodes de neteja en humit són més segurs que els sistemes en sec.

Però això és realment així? Només en certa part. I és que la neteja en humit comporta una sèrie de riscos que han de ser tractats amb accions com, per exemple, l’eixugat de les superfícies.

 

 

Quins riscos comporta no eixugar les superfícies?

La manca de control de l’aigua durant la neteja en humit suposa un perill real al sistema APPCC.

L’aigua residual que queda sobre les superfícies després de la neteja actua com a brou de cultiu i pot arribar a afavorir el creixement microbià.

El risc de contaminació acostuma a estar associada a bacteris com la Listeriosi o la Salmonel·la, a llevats o a fongs. Això, alhora, posa en risc la seguretat als àmbits alimentaris i sanitaris.

Per què no renunciem a la neteja en humit? Perquè evita aixecar la pols o altres partícul·les, tal com ocorre amb els sistemes de neteja en sec.

Com hem d’eixugar les superfícies?

L’eixugat de les superfícies ha de dur-se a terme en el mateix sentit en que s’ha realitzat la neteja. Normalment, eixugarem de dins cap a fora o de més brut a més net.

Aquesta acció s’aplicarà independentment de si s’ha netejat o desinfectat. Exceptuant aquells casos en els que la desinfecció no requereix esbandit, com ocorre en el cas dels desinfectants en base alcohòlica.

És especialment important assegurar l’eixugat a les superfícies de més difícil accés com, per exemple, racons, esquerdes, etc., ja que aquestes actuen com el microhàbitat preferit pels gèrmens.

El teixit no teixit, la millor opció per eixugar les superfícies

Els draps de teixit no teixit ofereixen diversos avantatges en l’eixugat de les superfícies d’àmbits alimentaris o sanitaris.

Destaquen enfront als draps de microfibra o cotó convencionals per la seva gran capacitat d’arrossegament i baix despreniment de les fibres.

A més, els draps de teixit no teixit compten amb una habilitat especial per absorbir restes líquides.

A Papelmatic disposem de Tissfil, la nostra marca pròpia per al teixit no teixit, que fabriquem en diferents formats i colors amb l’objectiu de cobrir qualsevol necessitat.