El personal de neteja és essencial per garantir la seguretat als espais; per això, hem de protegir-lo davant de la Covid-19.

 

 

El personal de neteja és un dels col·lectius més exposats davant del virus SARS-CoV-2.

No obstant això, la feina que duen a terme és totalment imprescindible per frenar la cadena de transmissió de la Covid-19 i per mantenir els espais nets i segurs.

Per aquest motiu, és especialment important considerar la implantació d’una sèrie de mesures que ajuden a protegir a aquests treballadors i a blindar-los davant de la Covid-19.

A continuació, repassem algunes d’aquestes mesures:

 

 

Ús d’Equips de Protecció Individual

 

L’ús d’Equips de Protecció Individual és una de les principals eines per protegir-se davant de la Covid-19. 

Entre els escollits per al personal de neteja trobem mascaretes i guants de neteja, que són aquells que cobreixen més enllà dels canells.

L’ús d’aquests EPIs és gairebé tan important com aplicar-los correctament. Per exemple, no hem de tocar cap part del cos amb els guants i, en cas de que estiguin contaminats, els hem de substituir per altres nous immediatament.

papelmatic-higiene-professional-protegir-personal-neteja-equips-proteccio-individual

Higiene de mans

 

 

La higiene de mans és, juntament amb l’ús d’Equips de Protecció Individual, altra de les armes més eficaces per combatre la Covid-19. 

Malgrat que el personal de neteja disposi de guants de protecció, la higiene de mans ha de ser constant i obligada abans de col·locar-se els guants i després de treure-se’ls.

És recomanable oferir al personal de neteja solucions hidroalcohòliques per desinfectar les mans en aquelles situacions en les que no hi ha accés a aigua ni sabó.

 

 

Dotar al personal de neteja del material necessari

La higiene en temps de Covid-10 requereix de procediments específics que, sovint, contemplen l’ús de material que no es fa servir habitualment.

Per exemple, el personal de neteja haurà de disposar d’una major quantitat de bosses de residus d’un ús pel rebuig de les restes que puguin haver estat en contacte amb el virus SARS-CoV-2.

També és recomanable revisar si els productes químics que s’estan emprant per a la desinfecció són indicats per acabar amb el coronavirus.

papelmatic-higiene-professional-protegir-personal-neteja-material-necessari

Oferir formació contínua

 

 

La formació en el sector de la neteja és fonamental, no només per garantir uns resultats d’higiene òptims, sinó també per procurar el benestar i seguretat dels seus treballadors.

Per aquest motiu, és recomanable impartir formació contínuament al personal de neteja sobre els procediments d’higiene necessaris per fer front a la Covid-19.

En cas d’incorporar nous productes o de substituir els habituals, s’haurà d’informar al personal de neteja sobre les pautes per a la correcta manipulació d’aquests productes.

 

 

Ús de material de neteja ergonòmic

 

L’ús d’estris de neteja ergonòmics sempre és una aposta segura per procurar el benestar dels treballadors, independentment del risc que suposa la Covid-19. 

Recordem que, gran part de les baixes que es produeixen en aquest sector són degudes a les males postures o al fet de carregar excès de pes.

L’ús de material de neteja ergonòmic com, per exemple, els mànecs Vikan o els carros de neteja, ajuda a reduir el volumen de baixes associades a mals musculars.

papelmatic-higiene-professional-protegir-personal-neteja-material-ergonomic

A més, reduint el número de baixes laborals, disposem d’un major número de personal de neteja per fer front al coronavirus.

 

Si vols més informació sobre el material de neteja ergonòmic del que disposem a Papelmatic o vols que t’ajudem a garantir el benestar dels teus treballadors, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte: