Netejar el material de neteja després del seu ús ajuda a frenar la contaminació i fa que la higienització dels espais sigui més eficaç.

 

 

En articles anteriors advertíem que el material de neteja és una possible font de contaminació encreuada i proposàvem els productes d’un sol ús per evitar que es produeixi aquest fenomen.

Però la veritat és que els productes d’un ús són una alternativa només en alguns casos. En altres situacions, no podem prescindir dels raspalls, escombres, recollidors o pals de fregar.

Tot i que sí que està a les nostres mans garantir que aquest material de neteja no es converteix en una font de contaminació encreuada o, almenys minimitzar aquesta possibilitat.

A continuació, expliquem el procés per al correcte manteniment del material de neteja després del seu ús.

 

 

Rentat i desinfecció del material de neteja

Per a la neteja i desinfecció d’escombres, raspalls o recollidors, entre d’altres estris de neteja, ha de destinar-se un espai adequat per a aquesta finalitat i que no posi en risc l’activitat professional.

Netejarem el material amb una barreja d’aigua i detergent, el caràcter del qual serà determinat en funció del tipus de residu que s’hagi eliminat.

Per exemple, si hem recollit greixos, el detergent a utilitzar per a la neteja del material haurà de ser de caràcter alcalí.

Els entorns que presenten un major risc de contaminació encreuada hauran de procedir també a la desinfecció en base a hipoclorit sòdic del material de neteja.

La importància de l’eixugat després de la neteja

En moltes ocasiones, subestimem la importància d’eixugar les superfícies després de netejar.

En el cas del material de neteja, aquesta acció és especialment rellevant, ja que ajuda a reduir el risc de proliferació de gèrmens als propis estris. Recordem que aquests microorganismes s’alimenten a través de la humitat o acumulacions d’aigua sobre les superfícies.

Per garantir el correcte eixugar del material de neteja, els penjarem en ganxos a la paret, en el cas de les escombres, raspalls, recollidors, etc.

Pel que fa a les baietes, les estendrem ben estirades i deixarem que s’assequin a l’aire.

La codificació per colors ajuda a minimitzar riscos

Ja hem parlat dels avantatges que ofereix la codificació per colors dels estris durant la neteja.

Quan procedim a higienitzar el material de neteja, el codi de colors cobra especial importància.

La nostra recomanació és escollir sempre el color del material de neteja tenint en compte el tipus de residu a eliminar.

D’aquesta manera, escollirem el color el més diferent possible a aquest residu. Així, podrem detectar restes a simple vista i combatrem amb major facilitat la contaminació encreuada.

Els estris de neteja Vikan estan disponibles en una àmplia gamma de colors que ajuda a codificar la neteja.