Aquesta jornada serveix per donar rellevància a les accions que milloren el benestar de les persones d’edat.

 

El col·lectiu que conformen les persones d’edat avançada ha estat apartat a nivell social durant molt de temps, restant-los el valor que realment tenen.

Segurament, en l’actualitat, la gran majoria de nosaltres som conscients del valor que té la nostra gent gran, però, realment els hi transmetem aquest missatge?

En aquesta entrada, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones d’Edat, destaquem aquelles accions que ajuden a posar de rellevància el paper d’aquest col·lectiu en la societat.

 

 

Per què es celebra el Dia Internacional de les Persones d’Edat?

 

 

Des de fa ja alguns anys, la nostra societat està patint canvis demogràfics que deriven en una població cada vegada més envellida. De fet, s’estima que a l’any 2050 el percentatge de persones que formen part del col·lectiu de la tercera edat superarà al d’infants.

En base a això, s’ha detectat la necessitat de crear polítiques i programes que permetin mantenir cuidades i actives a les persones d’edat més avançada.

Per això, des de 1991, cada 1 d’octubre, es celebra el Dia Internacional de les Persones d’Edat, una iniciativa impulsada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

 

 

Què podem fer per garantir el benestar de les persones d’edat?

 

La proposta de l’ONU per donar valor al col·lectiu de persones de la tercera edat es basa en mantenir-les cuidades i actives.

Per garantir la cura de les persones d’edat, hem de reforçar totes aquelles accions que permetin millorar el seu benestar i el seu estat de salut.

D’altra banda, també és important reforçar la seva autoestima fent-les sentir autònomes, alhora que productives.

papelmatic-higiene-professional-dia-internacional-de-les-persones-edat-2

 

Què fem des del Grup Papelmatic per celebrar el Dia Internacional de les Persones d’Edat?

 

 

A nivell personal, és important compartir temps amb la nostra gent gran, acompanyar-la i fer-la partícip de la digitalització que, molt sovint, és una causa de la marginació d’aquest col·lectiu.

A nivell professional, podem pensar en plans o recursos que facilitin i facin més còmoda la seva convivència als centres sanitaris o a les llars d’avis.

Des del Grup Papelmatic vetllem perquè els espais de convivència de les persones d’edat s’adaptin a les seves necessitats i els atorguin l’autonomia i el benestar que cada cas en particular requereixi.