El registre HA és un reconeixement que garanteix que els productes desinfectants que el posseeixen són aptes per fer-los servir...

llegir més