El Registre HA és un reconeixement que garanteix que els productes químics de neteja i desinfecció que el posseeixen són aptes per ser utilitzats en la indústria alimentària.

 

Un dels conceptes que més s’escolten a la indústria alimentària és el Registre HA. Aquest reconeixement garanteix que el producte pot utilitzar-se en entorns en els que es manipulen aliments. 

 

Què és el Registre HA?

 

Tots els químics que posseeixen el Registre HA s’han testat prèviament en entorns que presenten les mateixes característiques que es donen a la indústria alimentària. 

La normativa alimentària obliga a utilitzar per a la neteja únicament desinfectants que estan en possessió del Registre HA.

En alguns casos, existeix certa confusió i es creu que el Registre HA és aplicable a tots els químics que s’emprin a la indústria alimentària. Però hem de tenir clar que només buscarem aquest reconeixement als desinfectants ja que, no és aplicable als detergents. 

 

Restriccions davant l’ús de químics de neteja i desinfecció

 

Un altre punt que dona lloc a confusions és l’aplicació durant la neteja. Que un desinfectant sigui “apte per ser utilitzat en entorns que treballen amb aliments” no vol dir que puguem aplicar-lo directament. 

És a dir, en cap cas aplicarem el desinfectant en presència d’aliments. Hem d’assegurar-nos que aquests es troben guardats i perfectament protegits perquè els agents químics no entrin en contacte amb ells.

 

Vols saber quin desinfectant s’adapta millor al teu negoci? Posa’t en contacte amb nosaltres i un expert t’assessorarà sobre els productes que més et convinguin.