Com entendre les fitxes tècniques i les fitxes de seguretat dels productes químics

Com entendre les fitxes tècniques i les fitxes de seguretat dels productes químics

Els professionals que tracten amb productes químics per a la neteja, saben que per realitzar les dosificacions correctes i aplicar el producte de forma segura poden i han de consultar la fitxa tècnica i la fitxa de seguretat que facilita el fabricant o distribuïdor. ...