La neteja de les aules és fonamental per garantir la seguretat i el benestar dels alumnes i del personal docent a les escoles.

 

La higiene és un indicador de salut i seguretat als espais en els que convivim.

En el cas de les escoles, en concret, a més es converteix en un hàbit que és necessari ensenyar des de ben petits.La higiene és una eina per mantenir l’ordre a les aules i procurar el benestar dels alumnes i del personal docent.

A continuació, oferim algunes recomanacions bàsiques per a la neteja de les aules a les escoles.

 

 

Què es necessita per a la neteja de les aules a les escoles?

 

La higiene de les aules als centres educatius contempla la neteja i desinfecció de les superfícies i el mobiliari.

D’aquesta manera, per netejar els terres necessitarem raspalls, pals de fregar o mopes, preferiblement de caràcter professional i amb disseny ergonòmic.

Per a la neteja de les superfícies recorrerem a draps de microfibra o de teixit no teixit.

papelmatic-higiene-professional-neteja-de-les-aules-a-les-escoles-productes

Pel que fa a les opcions de químics, es recomana fer servir detergents i desinfectants amb uns nivells de toxicitat mínims per garantir un desenvolupament segur de l’activitat després de la seva aplicació.

També podem fer servir productes enzimàtics per al tractament de les males olors o de residus biològics.

Amb quina freqüència s’ha de dur a terme la neteja de les aules a les escoles?

 

 

La neteja i desinfecció de les aules s’ha de dur a terme almenys una vegada al dia, aprofitant els descansos entre classes o quan el centre estigui tancat.

Setmanalment es durà a terme en profunditat, actuant sobre les superfícies de més difícil accés i movent el mobiliari.

També convé fer participar als alumnes i al personal docent en la desinfecció de les aules, oferint solucions com, per exemple, tovalloletes desinfectants per netejar les taules abans dels canvis de classe.

 

 

Com s’ha d’organitzar la neteja a les aules de les escoles?

 

En primer lloc, s’han d’eliminar tots els residus visibles com, per exemple, papers, restes de guix, goma d’esborrar, etc.

A continuació, es procedirà escombrant el terra i netejant la pols que pugui haver en el mobiliari.

Per últim, es fregaran els terres i es desinfectaran les superfícies amb productes que presentin una toxicitat mínim per no comprometre la salut dels alumnes i mestres.

papelmatic-higiene-professional-neteja-de-les-aules-a-les-escoles-organitzacio

Cada quant cal ventilar les aules a les escoles?

 

 

Ventilar les aules és una acció necessària per diversos motius. D’una banda, ajuden a combatre problemes de contaminació odorífera.

A més, l’arribada de la Covid-19 ha convertit aquesta acció en un imprescindible per prevenir contagis.

Per últim, es recomana ventilar les aules després d’haver aplicat productes detergents o desinfectants per prevenir possibles reaccions físiques.

 

 

Com implicar als alumnes en la neteja de les aules?

 

 

La higiene és un hàbit que s’ha d’ensenyar a la infància i, en aquest sentit, les escoles juguen un paper fonamental.

Depenent de l’edat dels alumnes, els centres educatius poden tractar de conscienciar als alumnes sobre la importància que té la higiene en la salut de les persones.

A Papelmatic disposem d’una guia d’activitats per apropar els més petits al món de la higiene i els microbis. Pots descarregar-la fent clic en aquest enllaç.

A més, també disposem de solucions com, per exemple, dispensadors de tovalloletes desinfectants, que permeten implicar als alumnes en la neteja de l’espai que han fet servir.

Si vols més informació sobre els nostres serveis i productes pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.