La neteja i desinfecció del quiròfan requereixen de productes i materials professionals i, majoritàriament, d’un sol ús.

 

 

En articles anteriors parlàvem sobre la neteja i la desinfecció a les àrees quirúrgiques, exceptuant la zona dels quiròfans.

En aquest article repassarem quins són els productes que necessitem per netejar i desinfectar els quiròfans, que són considerats una de les àrees de major risc dels hospitals.

A continuació, exposem alguns dels productes i materials necessaris per a la neteja i la desinfecció dels quiròfans.

 

 

Draps de microfibra o teixit no teixit

La gran capacitat d’absorció que presenten els draps de microfibra va provocar, en el seu moment, la substitució dels draps de cotó.

Malgrat que els draps de microfibra són indicats per a la neteja de superfícies en quiròfans, a Papelmatic apostem pel teixit no teixit, que a més de presentar un gran poder d’absorció, compta amb una gran capacitat d’arrossegament i no despren fibres.

Com que la majoria dels draps de teixit no teixit són d’un sol ús, es redueix el risc que es produeixi contaminació encreuada.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quirofan-productes-teixit-no-teixit

Mopa impregnable de microfibra o teixit no teixit

Per a la neteja del terra o altres superfícies es recomana l’ús de mopes impregnables i d’un sol ús.

Aquest tipus de mopes es poden fer servir amb qualsevol químic de neteja i desinfecció i ofereixen una gran capacitat d’arrossegament dels microorganismes que es troben a les superfícies.

Com que es rebutgen després del seu ús, no només evitem la seva higienització, sinó que també reduïm considerablement el risc de contaminació.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quirofan-mopes

Materials específics

També podem recórrer a materials específics per a la higiene de superfícies concretes, com és el cas dels vidres.

Per exemple, podem ajudar-nos de recollidors d’aigua o de productes especials, com és el cas del recollidor B-Fly, per a la recollida dels residus líquids o semilíquids.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quirofan-productes-especials

Guants llargs especials per a la neteja

Els guants que es facin servir durant la neteja han de ser llargs i comptar amb un gruix suficient perquè els productes químics de neteja i desinfecció no traspassin a la pell.

De manera que queden exclosos per a aquesta finalitat els guants de nitril o làtex emprats durant l’activitat sanitària.

Els guants actuen com a barrera enfront d’agents que poden provocar irritacions a la pell.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quiròfan-productes-guants

Productes químics: Detergents

Un producte detergent és aquell que serveis per netejar una superfície. És a dir, per eliminar les restes de matèria orgànica que puguin quedar.

Els detergents es classifiquen en alcalins, neutres o àcids en funció del seu nivell de pH i segons el caràcter de la matèria que desitgem eliminar (incrustacions, greix, etc.), escollirem un o altre.

En qualsevol cas, qualsevol detergent s’ha d’esbandir amb aigua neta després d’haver-ho aplicat.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quirofan-productes-detergents

Productes químics: Desinfectants de nivell baix o mig

En articles anteriors explicàvem que els desinfectants d’all nivell s’empren per a l’eliminació de microorganismes de l’utillatge mèdic. Tot i que, la mejoria de les vegades, recorrem a la tècnica d’esterilització per a aquesta finalitat.

Per a la desinfecció de les superfícies d’un quiròfan emprarem desinfectants de baix nivell o mig que posseeixin el Registre DES.

Els desinfectants poden ser clorats, en base alcohòlica, en base a amonis quaternaris, etc.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-del-quirofan-productes-desinfectants
En cap cas es permet la desinfecció de superfícies amb solucions hidroalcohòliques per a les mans.

En els propers articles repassarem quins són els procediments de neteja i desinfecció que s’han de seguir en un quiròfan.