L’elecció d’un insecticida o altre vindrà sempre determinada per les necessitats de cada negoci, podent escollir entre electrocució, adhesió o esprai.

 

Els insectes com, per exemple, els mosquits, són els grans pertorbadors de l’estiu, tant per a aquells que estan gaudint del seu temps d’oci com per a aquells que estan treballant. 

A més de la calor, existeixen altres variables que fomenten l’aparició de mosquits. És el cas dels estancaments d’aigua o una localització de l’espai en zones verdes (la presència de plantes atreu a alguns insectes). 

Per intentar assegurar l’absència de mosquits o altres insectes als negocis, existeixen diferents opcions que, a més de ser eficaces, són discretes i no alteren la bona imatge que els clients o usuaris puguin tenir de nosaltres.

 

Quines opcions d’insecticides existeixen?

 

  • Trampes lumíniques per electrocució. Aquest tipus de trampes poden col·locar-se en espais alts i són especialment eficaces a l’hora d’atrapar insectes voladors. Els atreuen mitjançant la seva llum ultraviolada i una vegada agafats, els electrocuten. 
  • Trampes lumíniques per adhesió. Funcionen de forma molt similar a les trampes per electrocució, amb la única diferència de que, en comptes d’electrocutar els insectes voladors, els atrapen i els immobilitzen, quedant aquests enganxats a les seves làmines adhesives. 
  • Esprais insecticides de piretrines naturals. El format en esprai és un dels més utilitzats. Normalment, acostumen a ser molestes perquè alliberen una gran quantitat de partícules tòxiques en l’ambient. Però aquells formulats en base a piretrines naturals minimitzen aquests nivells de toxicitat, arribant a passar desapercebuts per a molts usuaris. Poden utilitzar-se de forma manual o amb un dispensador automàtic. 

 

En el cas de les trampes lumíniques, aquestes han de col·locar-se en llocs visibles pels insectes per poder atrapar-los eficaçment.  

 

El nostre consell 

 

És important estudiar prèviament l’espai on s’aplicarà cada insecticida. Per exemple, en el cas de les cuines o entorns que treballen amb aliments, evitarem l’ús d’esprais insecticides per garantir la innocuïtat dels aliments.