Les funcions i aplicacions d’un pal de fregar varien en funció de si són de microfibra o de cotó o en funció de si el seu format és en fils o en tires.

 

L’àmplia oferta de pals de fregar en el mercat fa que se’ns presentin diferents dubtes durant la nostra elecció: de cotó o de microfibra, en format fils o tires…? 

Però la veritat és que no existeix una resposta universal que determini que un format és superior a altre. Tot depèn de l’ús que vulguem donar-li.  

Segons el material… 

 

Podem trobar pals de fregar de cotó o de microfibra. Els primers són indicats per a superfícies àmplies i per a un ús intensiu. Són, en altres paraules, les més batalleres. 

Pel que respecta als pals de fregar de microfibra, són ideals pels terres delicats com, per exemple, el parquet. Aquest material destaca perquè es renta fàcilment en la rentadora.  

 

Segons el format… 

 

Acostumen a associar-se els pals de fregar en format fils al cotó i les de format tires a la microfibra. I això està relacionat si estudiem els seus usos.  

Mentre que les primeres retenen més l’aigua, sent així més eficaces per a la neteja de grans superfícies i sense requeriments especials, els pals de fregar de microfibra s’escorren amb major facilitat i eviten el despreniment d’algun fil durant el fregat.  

A més del material i del format, altre dels aspectes a tenir en compte és la possibilitat d’establir un codi de colors. 

 

El nostre consell 

 

Com hem explicat en l’article, la nostra elecció dependrà de l’ús que vulguem donar-li al pal de fregar, escollint cotó i fils per als terres més batallers i microfibra i tires per a les superfícies més delicades. 

A Papelmatic recomanem provar els sistemes de fregat mitjançant mopa que, sovint, ofereixen solucions més còmodes per a la neteja.