Quines són les mesures d’higiene extraordinàries que han hagut d’implantar els centres d’estètica per fer front a la Covid-19?

 

 

La Covid-19 ha obligat a molts sectors professionals a adaptar les seves mesures d’higiene habituals.

Els centres d’estètica, en concret, presenten una necessitat molt gran pel que fa a la neteja i la desinfecció, a causa de la proximitat física amb els clients durant el desenvolupament de la seva activitat.

I malgrat que diversos estudis demostren que la Covid-19 no es transmet a través de la pell, l’aparició d’aquesta malaltia ha fet que els centres d’estètica incorporin a la seva rutina mesures d’higiene i seguretat extraordinàries. A continuació veiem quines són:

 

 

Higiene de mans i distància de seguretat

 

Una higiene de mans constant i el fet de mantenir una distància de seguretat interpersonal, d’almenys, 1,5 metres, són dos accions comuns en tots els àmbits professionals per combatre la Covid-19. 

La higiene de mans s’ha de dur a terme, preferiblement, amb aigua i sabó. Si no tenim accés a aquests elements i les mans estan netes, les podem higienitzar amb solucions hidroalcohòloques, que es col·locaran en punts estratègics del centre.

En aquelles situacions o espais en els que no sigui possible mantenir la distància interpersonal es col·locaran mampares separadores.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-estetica-covid19-higiene-mans

Canvi de vestuari o ús d’uniforme

 

 

Durant la jornada de treball s’ha de fer servir roba i calçat diferent al que es fa servir al carrer, amb l’objectiu de minimitzar riscos de contaminació encreuada.

Per això, és recomanable l’ús d’uniformes, que s’hauran de col·locar un cop el personal estigui dins del centre de treball i que es rentaran a 60ºC després de fer-los servir.

Com a alternativa, el personal pot fer servir bates de màniga llarga d’un sol ús o cobresabates, igualment d’un sol ús.

 

 

Ús de mascaretes i guants d’un sol ús

 

L’ús de mascaretes és obligatori als centres d’estètica per a clients i professionals.

Per als clients es recomana l’ús de mascaretes quirúrgiques, mentre que els professionals faran servir, preferiblement, mascaretes FFP2.

A més, també es recomana l’ús individual de guants de làtex o nitril entre client i client, ja que aquest és el moment en el que es toquen més objectes de la cabina.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-estetica-covid19-guants

Tant els guants com les mascaretes d’un sol ús s’han de rebutjar en un contenidor específic i no s’ha d’extendre el seu ús més del necessari.

En aquesta infografia pots consultar alguns consells per a l’ús correcte dels guants.

A Papelmatic fabriquem mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR homologades i amb materials d’origen local. Pots consultar les seves característiques en aquest article.

Què hem de fer si el client s’ha de treure la mascareta?

 

 

Durant els tractaments facials és inevitable que el client es tregui la mascareta per facilitar la feina de l’estiticista.

En aquests casos, el client haurà d’esperar a estar sobre la llitera per treure’s la mascareta.

Per a una major protecció del personal durant aquests tractaments, es recomana l’ús d’ulleres o pantalles protectores com a mesura adicional a l’ús de la mascareta.

 

 

Manipulació dels productes cosmètics

 

És important evitar tocar els productes cosmètics amb les mans, independentment de si aquestes estan netes o no.

Per al subministrament de cremes o altres productes hem de fer servir espàtules o altres elements que permetin la seva aplicació sense que existeixi contacte amb les mans.

Quan finalitzi aquest servei, les espàtules s’esterilitzaran en autoclau juntament amb pinces, tenalles i la resta d’estris.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-estetica-covid19-manipulacio-cosmetics

Eliminar elements compartits

 

 

Amb l’objectiu de frenar el risc de transmissió i fer que els centres d’estètica siguin espais segurs, s’han d’eliminar revistes, fulletons i altres elements compartits pels clients.

A més, també es limitarà l’accés a les prestatgeries que continguin productes per a la venda, amb la finalitat de que només els pugui tocar el personal.

També s’haurà de restringir l’accés a elements com, per exemple, dispensadors d’aigua.

 

 

Ús de material d’un sol ús

 

L’ús de paper llitera o altres elements per cobrir els seients o equipament del centre ajuden a frenar considerablement la transmissió de Covid-19 als centres d’estètica.

A més, també es recomana substituir les tovalloles tèxtils per paper d’un sol ús. Als lavabos, es substituiran els assecadors d’aire per paper eixugamans.

El material d’un sol ús s’ha de dipositar en contenidors específics després d’atendre a cada client.

papelmatic-higiene-professional-higiene-centres-estetica-covid19-material-un-us

A Papelmatic som fabricants de cel·lulosa i comptem amb diversos productes de paper per oferir solucions higièniques als centres d’estètica.

Neteja i desinfecció generals

 

 

La neteja i desinfecció del centre i dels elements que el composen s’ha de dur a terme, com a mínim, dues vegades al dia.

Per a la neteja farem servir els detergents habituals, mentre que per a la desinfecció es recomana l’ús de productes en base de clor o alcohol, que són els que millor actuen contra el virus SARS-CoV-2.

A l’hora de realitzar ambdós procediments s’ha de parar especial atenció a les superfícies de major contacte com, per exemple, mostradors, datàfons, caixes registradores, etc.

 

 

Gestió de residus i ventilació

 

Tant els Equips de Protecció Individual que fan servir els professionals com els elements d’un ús (paper llitera, cobreseients, etc.) es rebutjaran en un contenidor específic i diferent al dels residus comuns.

Es recomana que els contenidors disposin de tapa i pedal per minimitzar el contacte.

A més, es ventilaran els espais de manera natural (si és possible) en intèrvals de 5 a 10 minuts entre client i client.

Comunicació per garantir el benestar dels clients

 

 

Quan els clients perceben una preocupació per la higiene per part del centre, es genera en ells una sensació de tranquil·litat i benestar.

Per això, a més de posar en pràctica totes aquestes mesures, és important comunicar-les i fer-les visibles per als clients.

Per això, podem ajudar-nos de cartelleria específica. Et convidem a visitar el nostre apartat d’infografies i a descarregar els documents que mes et convinguin per col·locar-los al teu centre d’estètica.